Ett av NATOS krigssepp som användes under övningen 2017. Här vid kaj i Polen.

Ett av NATOS krigssepp som användes under övningen 2017. Här vid kaj i Polen. Foto. Adobe Stock

Skåne i fokus för stor militärövning – landstiger på midsommarafton

400 - 500 internationella soldater väntas vid Ravlunda

SKÅNE. I mitten av juni är det åter dags för den årligen återkommande militärövningen Baltops. Med över 12 000 soldater från 18 olika länder är årets övning den största i sitt slag.

Den multinationella marina övningen Baltops syftar till att stärka de deltagande ländernas förmåga att agera i gemensamma internationella operationer.

Baltops 2019, som genomförs mellan 9-21 juni 2019 i södra Östersjön, är en årligen återkommande internationell övning som syftar till att stärka de deltagande ländernas förmåga att agera i gemensamma internationella operationer.

I årets övning deltar totalt 18 olika nationer, däribland Sverige, Norge och Danmark.

– Det är tillsammans med andra som vi bygger säkerhet i vårt närområde. Nato är en av våra samarbetspartners och det är därför självklart att Sverige medverkar vid denna typ av övningar, berättar Jimmie Adamsson, pressansvarig vid försvarsmakten.

Årets övning involverar knappt 12.000 personer, 44 örlogsfartyg och över 40 stridsflyg och helikoptrar. Under övningen kommer deltagarna bland annat att genomföra flera amfibieoperationer samt träna exempelvis luftförsvar, minröjning och ubåtsjakt.

– Från Sveriges håll medverkar vi i år med två Visbykorvetter och en ubåt. Huvudsakligen kommer vi träna tillsammans med ett brittiska snabbförband som vi ingår i sedan 2017, säger Jimmy Adamsson. .

Snabbinsatsstyrkans syfte är att bidra till säkerhet i vår del av Europa och samtidigt medverka till fred och stabilitet genom internationell krishantering i insatser ledda av till exempel FN, EU och Nato.

Övningen börjar ute till havs men avslutas på midsommarafton då 400-500 amerikanska, brittiska och spanska soldater ska landstiga vid Ravlunda, dels genom amfibiefartyg och dels från luften genom fallskärmar.

– Vanligtvis märks den här typen av marina övningar väldigt lite. I år blir det dock att vi landstiger vid Ravlunda på olika platser, säger Jimmy Adamsson.

Baltops 2019 leds och planeras av chefen för den amerikanska andra flottan. Övningen kommer att genomföras i södra Östersjön och längs kusten utanför Tyskland, Polen, Lettland, Litauen, Sverige och Danmark.

Publicerad 14 May 2019 00:00