För att kunna bemanna under sommar har sjukhusledningen sökt dispens hos Region Skåne för att kunna hyra in personal.

För att kunna bemanna under sommar har sjukhusledningen sökt dispens hos Region Skåne för att kunna hyra in personal. Foto: Niklas Laurin/Region Skåne.

Svårt bemanningsläge under sommaren: "Kan bli aktuellt att stänga ytterligare avdelningar"

Personalbrist trots hyrsjuksköterskor och lönepåslag

YSTAD.

Situationen på Ystad lasarett ser ut att bli tuff i sommar, trots att man tar in hyrpersonal och erbjuder anställda mer lön. På flera avdelningar saknas sjuksköterskor och som tidigare ställs planerade operationer in.

Av
André Kvist

Bemanningssituationen på Ystad lasarett ser ut att bli svårare än tidigare år. Flera sjuksköterskor är på mödraledighet, ytterligare några har slutat och den nationella bristen på kompetent personal underlättar inte.

På flera avdelningar saknas sjuksköterskor och ledningen måste av nödvändighet stänga vårdplatser, rapporterar Ystads Allehanda. Precis som tidigare år så ställs planerade operationer in och det kan bli aktuellt att stänga ytterligare avdelningar under sommarperioden.

Det handlar om att stänga platser på vissa avdelningar och under vissa veckor. Det kan bli aktuellt att stänga ytterligare avdelningar under vissa veckor. Vi har inte läget helt klart för oss ännu, säger Annika Malmquist, sjukhuschef, till tidningen.

Lasarettet har tidigare tagit emot patienter från andra sjukhus men personalbristen har gjort att man nu tvingas skicka patienter till andra orter. Då Region Skåne 2016 beslutade att stoppa inhyrningen av stafettsjuksköterskor har lasarettet stängt avdelningar. Man har nu sökt dispens för att kunna bemanna vissa pass under sommaren.

Publicerad 12 May 2019 00:00