Hälften av inbrotten i Sverige utförs av utländska ligor, enligt polisens kartläggning.

Hälften av inbrotten i Sverige utförs av utländska ligor, enligt polisens kartläggning. Foto: Polisen

Här är polisens kartläggning av de utländska ligorna – stjäl för två miljarder årligen

Gränskontrollen underlättar för polisen

SVERIGE. En ny rapport från polisen visar att utländska stöldligor står för en stor del av stöldbrotten i Sverige. Myndigheten föreslår därför skärpt kontoll vid vissa gränspassager.

Enligt rapporten utförs hälften av inbrotten i Sverige av utländska ligor. När det kommer till stölder av bildelar och jordbruksmaskiner tros nätverken ligga bakom så mycket som 90 procent av brotten.

Uppskattningar från försäkringsbolag och branschorganisationen Larmtjänst visar att stöldgods till ett värde av två miljarder kronor lämnar landet varje år. Polska och Litauiska ligor dominerar när det gäller tillgrepp av bildelar, maskiner, verktyg och butiksstölder.

En annan kategori är åldringsbrott, där gärningspersonerna företrädesvis kommer från Rumänien.

Nätverkens struktur och tillvägagångssätt kan skilja sig åt. Vissa grupperingar utgår och styrs från hemlandet, andra är snarare att betrakta som fast etablerade i Sverige.

Gemensamt för många av dem är att deras resor sker med färjorna till och från Baltikum och Polen. Även Öresundsbron pekas ut som en strategiskt viktig plats.

Uppgifterna presenteras i en ny rapport från Nationella Operativa Avdelningen (NOA). Lägesbilden bygger på en sammanställning av bland annat domar, anmälningar och underrättelseverksamhet.

Författarna till rapporten gör bedömningen att stölderna kommer att ligga kvar på samma nivå framöver eller till och med öka.

"Den internationella brottslighetens frekvens och omfattning gör att det inte är effektivt att främst vidta åtgärder inne i landet för att bromsa utvecklingen. Riktade insatser mot nätverk, ankarplatser och ankarpersoner behöver kompletteras med ökat arbete i anslutning till gränspassager och andra strategiskt viktiga passager", skriver författarna till rapporten.

Här är de vanligaste ligorna

• Litauiska fordonsnätverk

• Litauiska tillgreppsnätverk. Gods som lätt kan omsättas som t.ex. verktyg, maskiner, båtmotorer, bostadsinbrott, drivmedel.

• Polska fordonsnätverk

• Polska tillgreppsnätverk. Gods som lätt kan omsättas som exempelvis verktyg, maskiner, båtmotorer, bostadsinbrott, drivmedel, butiksstölder, gods från transportstölder.

• Rumänska/Moldaviska rififi-kuppnätverk. Takinbrott.

• Rumänska transportstöldnätverk specialiserade på tillgrepp under färd

• Rumänska/Moldaviska fordonsnätverk med fokus på fordonsdelar

• Rumänska tillgreppsnätverk. Systematiska butikstölder och tillgrepp av gods som lätt kan omsättas som exempelvis verktyg, maskiner, båtmotorer, bostadsinbrott, drivmedel, metallstölder, butikstölder, gods från transportstölder.

• Rumänska åldringsbrottsnätverk. Stölder och bedrägerier

• Rysktalande multikriminella nätverk i samverkan med framförallt stöldligor från Georgien, men även Ukraina och Vitryssland. Bostadsinbrott och systematiska butikstölder.

• Sydamerikanska nätverk. Bostadsinbrott, rån och systematiska fick- och personstölder.

Källa: Polisen

Publicerad 03 May 2019 00:00