Sofi Eriksson, bankchef Johan Fjelkner för sydöstra Skåne och Johan Wessman presenterar rapporten som visar att Skåne fortsätter gå bra.

Sofi Eriksson, bankchef Johan Fjelkner för sydöstra Skåne och Johan Wessman presenterar rapporten som visar att Skåne fortsätter gå bra. Foto: André Kvist.

Avmattning av konjunkturen i Skåne: "Ökningstakten har avtagit"

Kompetensbrist och infrastruktur stora utmaningar

SKÅNE.

Det råder fortsatt högkonjunktur men den uppåtgående tendensen har avstannat. Den slutsatsen dras när rapporten Skånsk konjunktur presenteras. Bland annat har försäljningen av bostadsrätter sjunkit.

Av
André Kvist

På torsdagen presenterade Sparbanken Skåne och samarbetspartnern Øresundsinstitutet sin rapport "Skånsk konjunktur". Konjunkturen är fortsatt stark men precis som i övriga landet planar den nu ut i Skåne.

– Vi befinner oss i ett läge där ökningstakten har avtagit. Kurvan börjar plana ut och det är svårt att säga hur lång den fasen är, tillväxttakten avtar. Vi pratar inte om en kris, vi pratar inte om lågkonjunktur utan om en avmattad högkonjunktur, säger Johan Wessman, vd för Øresundsinstitutet.

– Det är naturligtvis bra med ett högt resursutnyttjande i näringslivet. Hög sysselsättningsgrad kan dämpa en kommande konjunkturnedgång. Samtidigt riskerar resursbrist i sig att bidra till en inbromsning i ekonomin, säger Rasmus Roos, bankchef Sparbanken Skåne.

Skånsk konjunktur.

Skånsk konjunktur. Foto: André Kvist.

I Skåne har arbetslösheten minskat med 0,5 procentenheter jämfört med för ett år sedan. Den disponibla inkomsten har en blygsam förändring jämfört med tidigare. Malmö och Helsingborg är de största jobbmotorerna i länet, 52 respektive 20 procent av de nya jobben (34 500) som skapats de senaste fem åren finns här.

Samtidigt minskar nyföretagandet i Skåne och antalet konkurser ökar. Intervjuade näringslivschefer i 31 kommuner är dock eniga om att kommunerna fortsatt går starkt men att den stora utmaningen är kompetensförsörjning.

– Både BRP (Brutto region produkt) och disponibla inkomster växer mer i Skåne än i Stockholm. Det ligger på en lägre nivå men tillväxten är bra mycket högre än i Stockholm, säger analytiker Sofi Eriksson vid Øresundsinstitutet.

Gällande bostadsmarknaden så har det varit ett antal skakiga år på sina håll i landet. I Skåne har bostadsrättspriserna stabiliserats visar rapporten, däremot finns det skillnader inom Skåne.

– Tittar vi på bostadssidan noterar vi skillnader mellan östra och västra, något vi märkte redan i höstas. I östra delarna fortsätter priserna att stiga medan det i väst stabiliserats.

Kompetensbrist och infrastruktur, främst utanför städerna, är de två utmaningarna som ligger närmast till hands. Den nära kopplingen till Danmark har en stor bidragande faktor till att det fortsatt går bra för Skåne. Det menar Johan Wessman.

– Fler flyttar, det rör sig mer folk över gränserna nu än tidigare. Vi påverkas mest med tanke på tillgången till Kastrup, en internationell stor flygplats har oerhörd betydelse. Samtidigt släpper vi en rapport den 15 maj där vi kan se att danskarna gärna placerar sina huvudkontor i Skåne än i Stockholm. Många etableringar kopplade till danska investeringar och danskt ägande i Skåne har betydelse, det ska man inte förakta, säger han.

Publicerad 02 May 2019 15:57