Stadsarkitekten på Växjö kommun, Henrik Wibroe, ställer sig positiv till att Stiftelsen Växjö Muslimer bygger en ny stor moské på Araby.

Stadsarkitekten på Växjö kommun, Henrik Wibroe, ställer sig positiv till att Stiftelsen Växjö Muslimer bygger en ny stor moské på Araby.

Stadsarkitekten: "Jag välkomnar bygget av en riktig moské"

Ingen bygglovsansökan än

VÄXJÖ.

Stadsarkitekten i Växjö kommun välkomnar att muslimerna bygger en ny moské i Araby. – Ja, det vore fantastiskt om de kunde bygga en riktig moské där, säger Henrik Wibroe.

Av
Hans Nilsson

Imamen Ismail Abuhelal och Stiftelsen Växjö Muslimer har träffat stadsarkitekten Henrik Wibroe för ett samtal om ett bygge av en stor moské i Araby på 1 000 kvadratmeter och med plats för 1 000 personer.

Stadsarkitekten säger att han ställer sig positiv till bygget, men han påpekar att ingen bygglovsansökan har kommit in än till Växjö kommun i ärendet.

– Det finns en detaljplan som möjliggör byggnationen av en större moské på det här området. Den barack de har nu är undermålig och den har ett tidsbegränsat tillstånd, så jag välkomnar att de bygger en riktig moské där, förklarar Henrik Wibroe.

– En så här stor moské kommer att synas och det vore spännande att se den på håll när man kommer körande på Liedbergsgatan, lägger han till.

Stiftelsen Växjö Muslimer och Ismail Abuhelal har lovat att återkomma till stadsarkitekten i det här ärendet. Henrik Wibroe anser att det finns vissa saker som måste lösas på platsen.

– Det är en idéskiss på en ny moské som de har visat oss, och det finns utmaningar i området vid en sådan byggnation när det gäller att bygga nya parkeringsplatser och en utomhusmiljö för barnen som går på förskolan, säger Henrik Wibroe.

Publicerad 29 April 2019 17:00