Anna Hegestrand har tidigare drivit poden Livshjulet.

Anna Hegestrand har tidigare drivit poden Livshjulet. Foto. Privat

Att förändra ett beteende tar tid och kräver förståelse

Livsstilsjournalisten: "Inte konstigt att människor fastnar i invanda mönster"

NÄR LIVET VÄNDER. Varför är det så lätt att lägga sig till med dåliga vanor och så svårt att bryta dem? Den frågan ställer sig livsstilsjournalisten Anna Hegestrand ofta i sitt arbete.

– Att förändra ett beteende tar tid och kräver hårt arbete. Egentligen är det inte konstigt alls att människor år efter år går runt i samma invanda mönster, säger hon.

I sitt yrke, som en av Sveriges mest anlitade livsstilsjournalister, träffar Anna Hegestrand många människor, kända som okända, som alla kämpar för att finna balans i vardagen.

– Det är mycket som ska stämma för att man ska må bra. Man ska vara lyckad på jobbet och samtidigt ha ett socialt liv. Att hitta en balans är svårt med dagens höga krav, säger hon.

För att finna balans är det viktigt att se vilka vanor och mönster det är som får en att må dåligt och lyfta fram dem i ljuset.

– Problem som stress och psykisk ohälsa är fortfarande väldigt tabubelagt, men att lyfta fram och prata om problemen är väldigt viktigt. Alla har sina strider att utkämpa.

Anna själv har under sitt liv kämpat mot bland annat ätstörningar och nyligen diagnostiserades hon med ADHD.

– Det var nyttigt för mig att få en diagnos. Det gav mig större förståelse för mig själv och gav mig verktyg att förstå varför jag gör vissa saker.

"Det var

nyttigt för mig att få en

diagnos"

Att identifiera orsaker istället för att behandla symptom är avgörande, menar Anna Hegestrand.

– Man kan inte bara fortsätta att hugga av grenar. För att nå bestående förändring krävs att man finner roten till problemet och känner lust att kämpa för en förändring.

Publicerad 25 April 2019 09:16