Nyligen fattade regeringen beslut om att utöka vaccinationsprogrammet för barn med vaccin mot rotavirus. Men trots Folkhälsomyndighetens rekommendation om vaccin mot HPV även ska införas till pojkar gavs inga positiva besked om det. Blekinge beslutade därför att som första region i landet införa HPV-vaccinationer. Men Region Skåne följer inte efter.

Nyligen fattade regeringen beslut om att utöka vaccinationsprogrammet för barn med vaccin mot rotavirus. Men trots Folkhälsomyndighetens rekommendation om vaccin mot HPV även ska införas till pojkar gavs inga positiva besked om det. Blekinge beslutade därför att som första region i landet införa HPV-vaccinationer. Men Region Skåne följer inte efter. Foto: Adobe Stock

Blekinge först med HPV-vaccin för pojkar – men Skåne avvaktar beslut

Gilbert Tribo (L): "Viktigt att regeringen kommer till skott"

SKÅNE.

I förra veckan tog Region Blekinge som första region i landet beslut om att även pojkar i årskurs 5 till 8 ska vaccineras mot HPV-virus. Skåneliberalernas Gilbert Tribo har länge kritiserat regeringen för att vara långsamma att utöka vaccinationsprogrammet. Men att själva införa vaccin mot HPV-virus i Skåne är inte aktuellt. "Vi har diskuterat frågan länge i Region Skåne men vi tycker det är statens ansvar att betala för detta", säger han.

Av
Andreas Holm

Nyligen utökades det statliga vaccinationsprogrammet för barn med vaccin mot rotavirus. Men något HPV-vaccin även till pojkar, som efterfrågats av både politiker och Folkhälsomyndigheten, uteblev. Det får Gilbert Tribo (L), ordförande i Region Skånes hälso- och sjukvårdsnämnd, att rikta stark kritik mot regeringen.

– Trots att det gått 1,5 år sedan Folkhälsomyndigheten la fram sin utredning om att införa HPV-vaccin för pojkar dröjer beslutet. Det är viktigt att regeringen måste komma till skott när allt redan ligger klappat och klart för beslut, säger han.

Han menar att det är under all kritik att regeringen inte valde att införa fler vaccin i vaccinationsprogrammet.

– Jag kan inte förstå det. Ett HPV-vaccin för både pojkar och flickor kan minska kommande cancerfall. Vaccinationer för barn är en viktig del i folkhälsoarbetet för att förebygga sjukdom, men ingenting görs.

Är ni beredda att fatta ett liknande beslut som Blekinge?

– Vi har diskuterat frågan länge i Region Skåne men vi tycker det är statens ansvar att betala för detta. Vis av erfarenhet vill jag inte göra samma sak som med hepatit-vaccinen. Inte heller då valde regeringen att införa det i programmet, vilket ledde till att de flesta regioner valde att på egen bekostnad införa vaccinationen. Det är något vi fortfarande betalar för.

Blev du besviken att regeringen inte valde att införa fler än vaccinet mot rotavirus?

– Ja, och jag blev mycket överraskad. Allt finns färdigt och utrett, det är bara att trycka på knappen. De kan fatta beslut redan under sitt sammanträde på torsdag.

Anna-Lena Hogerud (S), 2:e vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden menar att trots att Skåne tidigare gått i bräschen med införandet av bland annat hepatit C i vaccinationsprogrammet bör man denna gång avvakta.

– Vi är positiva till att införa HPV-vaccinationen till alla barn, men man bör fundera ett varv till. Är vaccinet som finns idag lika effektivt för pojkar som för flickor? Jag vet att det görs en översyn för att se om det finns ett bättre vaccin på marknaden. Därför är det klokt att avvakta och låta regeringen fatta beslut i frågan, säger hon.

Vaccination mot den mycket smittsamma mag- och tarminfektionen rotavirus införs från och med den 1 september.

Publicerad 07 April 2019 06:00