Problemspelandet ökar framför allt bland de som spelar på spelautomater, kasinospel och poker online.

Problemspelandet ökar framför allt bland de som spelar på spelautomater, kasinospel och poker online. Foto: Monika Wisniewska/Adobe Stock

Spelmissbruket ökar – främst bland kvinnor

Enligt nya siffror från Folkhälsomyndigheten har antalet spelmissbrukare i Sverige nästan fördubblats under de senaste tio åren. Antalet kvinnliga spelmissbrukare ökar.

Av
Elisaveta Gräsbeck

Totalt sett har färre svenskar någon form av spelproblem än för tre år sedan. Andelen personer med någon grad av spelproblem minskade från cirka sex procent till fyra procent mellan 2015 och 2018.

– Det beror troligen på det förebyggande arbete som bedrivs på olika nivåer i samhället, i organisationer och inom spelbranschen, säger utredaren Ulla Romild vid Folkhälsomyndigheten.

Däremot har det skett en 50-procentig ökning av antalet personer som har så allvarliga spelproblem att det kan handla om ett beroende. I gruppen ingår 45 000 svenskar i åldrarna 16 år och uppåt. Hälften av dem är kvinnor.

– Även om andelen med spelproblem har minskat generellt i befolkningen är det oroande att fler personer har allvarliga spelproblem och att vi ser en ökning bland kvinnor, säger Ulla Romild.

Problem med spelande märks också bland personer med eftergymnasial utbildning. Det tidigare sambandet mellan låg utbildningsnivå och problemspelande gäller idag bara för kvinnor.

Det finns en högre risk för problemspelande bland personer som lider av psykisk ohälsa. Att vara ensamstående förälder eller ha riskabla alkoholvanor utgör också en risk för att man utvecklar ett spelberoende.

Problemspelandet ökar främst bland de som spelar på spelautomater, kasinospel och poker online.

Publicerad 05 April 2019 00:00