Bilden är tagen i ett annat sammanhang.

Bilden är tagen i ett annat sammanhang. Foto: Lev Dolgachov/Adobe stock

Skola anmäls: "De har inte tagit vår oro på allvar"

Föräldrar anser att deras barn inte fått det stöd det behöver

ÄNGELHOLM.

En elev har inte fått det stöd den behöver i skolan och föräldrarnas oro har inte tagits på allvar, enligt en anmälan till Skolinspektionen. Nu kräver myndigheten att Ängelholms kommun bemöter uppgifterna.

Av
Mattias Grenholm

Det är föräldrarna till eleven som har anmält grundskolan till Skolinspektionen. I anmälan skriver de att skolan har "brustit i sin information till oss föräldrar och inte tagit vår oro för skolgången på allvar, då det hela tiden signalerats till oss att allt går bra."

Föräldrarna menar att skolan brister i sin verksamhet på flera plan och att det under hela mellanstadiet inte funnits någon kontinuitet i undervisningen, med täta byten av klasslärare och rektorer och flera ändringar av klassens sammansättning. Detta har, enligt anmälan, lett till osäkerhet och brister i kunskapskontroll och ansvar från skolans sida. Under en längre period hade klassen en obehörig lärare som inte ville delta i möten med föräldrar, trots att detta begärdes.

Föräldrarna upplever att skolan inte lyssnar på deras oro över barnets skolresultat och att dokumentationen har brister, exempelvis ska en individuell utvecklingsplan för eleven ha saknats under två år.

När eleven började i sjätte klass informerades föräldrarna av en ny lärare att eleven inte nådde upp till kunskapskraven i några ämnen och då sattes en speciallärare in som stöd. Denna slutade dock efter en termin och då blev eleven utan stöd i väntan på att rektorn skulle utreda en ny organisation av stödet.

Föräldrarna nämner i sin anmälan till Skolinspektionen att de varit i kontakt med alla från klasslärare till rektorer och kommunens skolchef angående deras oro för situationen på skolan, utan att få gehör.

Nu kräver Skolinspektionen att Ängelholm bemöter uppgifterna. Myndigheten vill bland annat veta om skolan har gjort en utredning om eleven har behov av stöd. Om skolan anser att inget stödbehov finns ska de redovisa skälen till detta beslut. Senast i slutet av mars ska skolan ha skickat in svaren på Skolinspektionens frågor.

Publicerad 23 March 2019 00:00