Nu ska antalet trafikpoliser bli fler.

Nu ska antalet trafikpoliser bli fler. Foto: Lars Hedelin

Skåne får fler trafikpoliser: "Ett steg i rätt riktning"

Har minskat stadigt sedan 2016

SYDSVERIGE. Trafikpolisen har fört en tynade tillvaro de senaste åren. Nu tar Polismyndigheten i Region Syd ett omtag och tillför fler resurser – inte minst på de hårt belastade vägarna i Skåne.

Sedan en omorgansiation 2016 har antalet trafikpoliser i Skåne, Blekinge, Kalmar och Kronoberg minskat. Detsamma kan knappast sägas om trafiken.

Polismyndigheten i region Syd har därför beslutat om att öka numerären. Enbart i år tillförs 14 trafikpoliser och två bilinspektörer till trafikgrupperna.

– Det kommer inte att vara tillräckligt, men det kommer ett vara ett steg i rätt riktning. I takt med att vi framöver kommer att växa än mer kommer vi under de kommande åren att tillföra ytterligare resurser, säger regionpolischef Carina Persson.

Trafikpoliserna kommer att fokusera på kontoller av yrkestrafiken, det vill säga kör- och vilotider, fordons skick, farligt gods samt last och vikt.

Under året ska myndigheten dessutom göra en ny analys av hur trafikflödena ser ut i regionen. Syftet är att använda resurserna där behovet är störst.

– Inte minst Skåne är en expansiv region, trafikflödena ökar och mönster förändras. Det är viktigt att vi bedriver trafikverksamheten där det ger störst effekt så att antalet skadade och döda i trafiken minskar, säger Ann-Louise Kämpe, chef för operativa enheten.

Publicerad 21 March 2019 00:00