"Handels medlemmar måste vara säkra på att förtroendevalda verkar i Handels intresse", säger förbundets pressekreterare Jens Lundberg. Foto: Adobe Stock/Handels

Fackordförande avstängd på grund av SD-uppdrag

"Måste vara säkra på att förtroendevalda verkar i Handels intresse"

SKÅNE. En kvinna som är ordförande i en av Handels lokala fackklubbar i Skåne har stängts av. Orsaken är att hon har politiska uppdrag för Sverigedemokraterna. Det rapporterar tidningen Handelsnytt.

Kvinnan arbetar i en Ica-butik där hon även är klubbordförande. Efter att kvinnan blivit invald för Sverigedemokraterna i sin skånska hemkommun har Handels beslutat att hon inte längre kan behålla sitt fackliga uppdrag.

Förbundsstyrelsen hänvisar sitt beslut till Handels stadgar. Där står det att en person som ”bedrivit eller stött verksamhet som är oförenlig med organisationens ändamål” kan bli utesluten.

– Handels medlemmar måste vara säkra på att förtroendevalda verkar i Handels intresse, säger förbundets pressekreterare Jens Lundberg till tidningen.

I samma intervju säger Jens Lundberg vidare att Sverigedemokraterna bland annat verkar för ett samhälle som är "etniskt homogent". Något som företrädare för partiet menar inte stämmer.

När Lokaltidningen kontaktar Jens Lundberg förtydligar han sitt resonemang.

– Den politiska bedömningen bygger på skrivningar i SD:s principprogram. Där skrivs om nationell och kulturell gemenskap och om en nedärvd essens hos människor. Därutöver bygger den politiska analysen i beslutet även på uttalanden och agerande från företrädare för SD. I det senaste principprogrammet har SD rensat ut skrivningarna om etnicitet som fanns med i tidigare versioner, det skrivs mer om ”folk” än om ”etnicitet” men betydelsen blir densamma.

Henrik Gustafsson, presschef på Sverigedemokraterna, tycker att fackförbundets agerande är fel.

– Själva grundprincipen med ett fackförbund åsidosätts när man exkluderar enskilda individer på det här sättet, samtidigt som fackförbunden spelar en stor roll på arbetsmarknaden i form av förhandlingar med mera, säger han till Handelsnytt.

Han anser vidare att avstängningen bidrar till ökad splittring i samhället.

– Om man ser till deras agerande, men också andra LO-förbunds, är det inte helt orimligt att anta att vi har olika syn på fler områden. Exempelvis på demokrati och åsiktsfrihet, där vi som parti aldrig skulle straffa någon på grund av dennes åsikter. Något de konstant gör samtidigt som de bidrar till ytterligare polarisering i samhällsdebatten i stort.

Kvinnan har fortfarande rätt att vara medlem i Handels och kan överklaga beslutet.

Publicerad 03 March 2019 00:00