Efter elva dagar var katten Maja så pass utsvulten att den fick avlivas.

Efter elva dagar var katten Maja så pass utsvulten att den fick avlivas. Foto: Södertälje Katthem

Maja svalt ihjäl – ny lag tvingar vårdpersonal anmäla djur som far illa

Gäller alla djurägare

SVERIGE. Från och med den 1 april har personal inom hälso- och sjukvård och socialtjänst skyldighet att anmäla vanvård av djur. Den nya lagen har fått namnet lex Maja efter ett uppmärksammat fall i Södertälje. "Inget djur ska behöva gå samma hemska öde till mötes som katten Maja", säger Sebastian Wiklund på Djurens rätt.

Av
Elisaveta Gräsbeck

Lagförslaget kom 2016 då katten Maja lämnades ensam i en lägenhet efter att hennes matte åkt in på sjukhus. På grund av de sekretessbestämmelser som gällde valde hemtjänsten att inte göra något trots att de visste att katten fanns i lägenheten. Efter elva dagar var katten så pass utsvulten att den fick avlivas.

Men efter en ändring i Offentlighets- och sekretesslagen blir det nu möjligt för personal inom vården och socialtjänsten att lämna uppgifter om vissa djurskyddsproblem till kontrollmyndigheten för djurskydd eller till Polismyndigheten. Sekretessen i ärendet går inte förlorad - samma sekretess gäller hos den mottagande myndigheten.

– Inget djur ska behöva gå samma hemska öde till mötes som katten Maja, därför vi gläds åt att lex Maja nu äntligen blir verklighet. Däremot gäller lagstiftningen enbart djur som är vanvårdade och sjuka, det hade varit önskvärt om den uttryckligen också gällde djur som riskerar att bli lämnade ensamma kvar i till exempel en bostad, säger Sebastian Wiklund, som är enhetschef för politiskt arbete och sakfrågor på Djurens rätt.

Anette Cedergren är jur kand i Malmö och tar sig an fall där djur far illa. Med sin bakgrund som vårdpersonal kan hon se problematiken från två perspektiv. Hon är noga med att poängtera att lex Maja gäller alla djurägare.

– Den nya lagen gäller alla och riktar sig inte bara till vårdtagare eller någon som får stöd från samhället, det är viktigt att understryka så att ingen känner sig diskriminerad.

För att den nya lagen ska få god effekt menar Anette Cedergren att kommun och landsting bör utbilda sin personal kring den nya lagen. Det är också viktigt att personalen arbetar förebyggande. Förutom kunskap så bör det finnas tid att prata med och stötta en vårdtagare i att ta hand om sitt djur på bästa sätt.

– Jag rekommenderar att vårdpersonal hänvisar till de föreskrifter som finns på Jordbruksverkets hemsida, om hur man tar hand om en specifik djurart. Har man till exempel en katt så finns det specifika föreskrifter för katthållning som personalen kan vara behjälpliga med att printa ut och ge till vårdtagaren.

I övrigt vill Anette Cedergren uppmuntra till att ta kontakt med myndigheter som Länsstyrelsen eller Jordbruksverket, om man har frågor kring djurhållning.

Ibland kan viljan finnas att ta hand om ett djur, men förmågan saknas. Hur undviker man till exempel att dementa Greta, 8o, inte blir stämplad som djurplågare i och med en lex Maja-anmälan?

– Det är viktigt att skilja på misstanke och åtal. Det räcker med oaktsamhet kring ett djur för att man kan bli anmäld för vanvård av djuret. Däremot krävs det väldigt allvarliga omständigheter för att någon ska bli åtalad för brottet. När det kommer till en lag som lex Maja är det också viktigt att tänka på saker som: vad vet personen om djurhållning och det gällande regelverket kring detta?

Anette Cedergren har ett hjärta som slår för djuren och därför håller hon tillsammans med en kollega i Stockholm på att utforma en utbildning i den nya lagen. De vill i första hand rikta sig till förvaltningar och lära upp personalen där.

– Vi förstår att behovet av utbildning i lex Maja kommer att bli stort när lagen väl träder i kraft. Jag är verksam i Malmö och hon i Stockholm, det gör att vi kan sprida informationen på två håll samtidigt.

Publicerad 24 February 2019 00:00