Jeanette Bohman (L).

Jeanette Bohman (L). Arkivfoto: Livia Bergvall

Fördömer polisanmälningar mot ensamkommande: "Det känns som en häxjakt"

17 unga personer i Skurups kommun har polisanmälts, misstänkta för bidragsbrott

SKURUP.

Skurups kommun har anmält 17 unga personer misstänkta för att ha ljugit om sin ålder. Liberalernas Jeanette Bohman kallar det hela för en häxjakt på ensamkommande unga.

Av
Emma Brännman

Skurups kommun har polisanmält 17 unga personer som de misstänker har begått bidragsbrott. Bakgrunden är en motion från Sverigedemokraterna om att polisanmäla alla ensamkommande i Skurups kommun som man misstänker har ljugit om sin ålder. Motionen antogs av fullmäktige i höstas och innebär även att kommunen ska återkräva felaktigt utbetalda bidrag.

– Jag tror att det ger ett signalvärde att bidragsbrott inte accepteras, mot dem som har lekt med tanken, sade Lars Nyström (SD) då.

Det är myndighetsnämnden för individ- och familjeomsorg som tagit besluten om vilka som ska polisanmälas. De flesta är mellan 16 och 22 år enligt polisen, som har hämtat uppgifterna från folkbokföringen, skriver Skånska dagbladet. Den yngsta har inte fyllt tolv än.

– Om bidragssystemet ska ha acceptans i samhället är det viktigt att det är de som har rätt till bidrag som får ta del av det. Nämndens granskning visar att man inte har följt den likabehandlingsprincip som finns. Man ska behandla alla bidragsbrott på samma sätt, säger kommunstyrelsens ordförande Johan Bolinder (M) till Skånskan.

Jeanette Bohman (L) är en av dem som är starkt kritisk till polisanmälningarna. Hon kallar det hela för en "häxjakt".

– Det känns som en häxjakt. Man märker en speciell grupp människor. I stället för att hjälpa dem att utvecklas och ge dem möjlighet att bidra till samhället så polisanmäler man dem. Och att anmäla en elvaåring, vad har man att vinna på det annat än politiska poäng? Åldersbestämningarna har ju blivit väldigt kritiserade, och så använder man dem som något slags facit. Det är skrämmande.

De medicinska åldersbedömningarna har kritiserats på grund av att de inte anses vara tillräckligt vetenskapligt grundade. Enligt Rättsmedicinalverket, som är den instans som genomför åldersbedömningarna, finns för närvarande ingen medicinsk metod som kan fastställa en persons exakta ålder. Det finns dock metoder för att uppskatta ålder.

Jeanette Bohman tror i stället på en förändring av systemet så som det ser ut nu.

– Jag har länge hävdat att man måste ändra på systemet och så snart människor har sökt asyl ge dem ett arbetstillstånd i stället för bidrag. Som det är nu är de förhindrade att skapa sin egen försörjning och det sätter människor i en bidragsfälla. Alla har rätt att söka asyl, det får vi absolut inte rucka på. Men systemet måste förändras, säger hon.

Vänsterpartiet går ett steg längre och uppmanar alla som har polisanmälts för bidragsbrott att anmäla de politiker som ligger bakom polisanmälan, för förtal. Partiet säger också att de gärna hjälper till med detta.

Publicerad 17 February 2019 00:00