Den 12 december sköts en ledande gestalt i Malmös undre värld ihjäl mitt på ljusa dagen.

Den 12 december sköts en ledande gestalt i Malmös undre värld ihjäl mitt på ljusa dagen. Foto: Ritzau Scanpix/Johan Nilsson

Dystert rekord: 45 personer sköts till döds i Sverige

"Rekryteringen av unga till kriminella miljöer måste stoppas"

SVERIGE. Förra året sköts 45 personer till döds i Sverige. Det kan jämföras med 43 respektive 28 personer åren dessförinnan. Inte sällan är både offer och förövare minderåriga.

– Tillväxten och rekryteringen av unga till kriminella miljöer måste stoppas. Det är ett förebyggande arbete som är helt avgörande för utvecklingen framåt. Här måste fler än polisen agera, säger ställföreträdande rikspolischef Mats Löfving i en kommentar.

Sammanlagt inträffade 306 skjutningar i landet förra året, enligt polisens slutgiltiga statistik. Tre av fyra skjutningar skedde i storstadsregionerna och många av dem kan kopplas till narkotikauppgörelser, rivalitet och hämndaktioner mellan kriminella i utsatta områden.

– Polisen har en mycket god bild av vilka konflikter som förekommer i olika delar av landet och vi arbetar hårt med att gripa och lagföra personer. Det syns inte minst på att både häkten, fängelser och statliga ungdomshem i princip är fulla, säger Mats Löfving.

Enligt polisen sticker Sverige ut bland europeiska länder.

– Många europeiska länder har utanförskapsområden med låg socioekonomisk status i kombination med en utbredd narkotikahandel. Ändå sticker Sverige ut i jämförelse med andra länder när det gäller dödligt våld med skjutvapen. Vi inleder nu ett arbete med att ta reda på orsakerna till varför det skjuts så mycket här så att vi kan sätta in rätt åtgärder, säger Linda H Staaf vid polisens nationella operativa avdelning (Noa).

Polismyndigheten lyfter fram flera åtgärder för att vända den negativa trenden. Bland annat efterlyses bättre stöd till drabbade familjer och skolor i utsatta områden.

Polisens förslag på åtgärder:

• Forskning visar att den viktigaste brottsförebyggaren är en familj med engagemang och sunda värderingar. Därför behövs ett tydligare stöd till utsatta familjer.

• I utsatta områden lämnar varannan elev grundskolan utan godkända betyg och hamnar lätt i utanförskap och riskerar att fångas upp av kriminella nätverk. Skolorna utanförskapsområden måste stärkas.

• Nyligen presenterades en forskningsrapport som visade på att nära hälften av de 15 000 personer som kan kopplas till organiserad kriminalitet har en psykiatrisk diagnos. För att förhindra att de hamnar i kriminalitet krävs mer insatser från vården.

• Polisen finns på plats 24 timmar om dygnet, men är ofta ensamma. Myndigheter, socialtjänst och andra aktörer behöver arbeta kvälls- och nattetid när unga går att nå.

Källa: Polismyndigheten

Publicerad 30 January 2019 12:34