Över 1300 namnunderskrifter lämnas nu över till politikerna för att få sitt busstopp tillbaka till Finja kyrkby.

Över 1300 namnunderskrifter lämnas nu över till politikerna för att få sitt busstopp tillbaka till Finja kyrkby. Foto: Mona Boström

Har tre kilometer till närmaste hållplats: "Det är inte hållbart"

Lista med 1 300 namnunderskrifter lämnas in

FINJA KYRKBY.

Redan för fyra år sedan slutade bussen till Finja gå inom Finja kyrkby. Detta har gjort att de boende tvingas ta sig drygt tre kilometer till närmaste busshållplats, vilket man nu tröttnat på och vill att politikerna gör något åt det.

– Vi har varit i kontakt med politikerna tidigare och haft en diskussion och nu väljer vi att lämna in över 1300 namnunderskrifter för att visa hur viktigt det är för byn att få tillbaka sin busshållplats, säger Elizabeth Möller.

Enligt Elizabeth Möller bor det i dag 120 personer i byn Finja kyrkby men antalet nyinflyttade har den senaste tiden ökat.

– Här bor en hel del unga i byn och de åker skolbuss till och från skolan men sedan kommer de ingenstans. Det är inte alla som har bil men som det ser ut nu är det i stort sett ett måste för att kunna bosätta sig här. Det är inte hållbart, och inte särskilt bra för miljön heller.

Elizabeth Möller säger också att de aldrig heller fått se den redovisningen för antalet åkande som skulle legat till grund för indragningen av busshållplatsen.

– Vi har gjort egna undersökningar som visar på att det finns underlag för att bussen ska stanna i byn. Och genom att lämna in dessa underskrifter så hoppas vi nu att politikerna tar upp ärendet igen. Det är viktigt att vi har politikerna på vår sida innan vi går vidare till Skånetrafiken.

Enligt Lena Wallentheim( S) så drogs bland annat bussen till Tyringe och Västra Torup in i samband med att Pågatågstrafiken kom igång.

– Som kommunpolitiker kan vi försöka påverka Skånetrafiken och kollektivtrafiknämnden att återinföra denna buss. Det är Regionen med dess kollektivtrafiknämnd som beslutar om och bedriver kollektivtrafik. Vid senaste KSAU har vi tagit ett beslut som ger kommundirektören i uppdrag att ta fram konsekvenser för en förbättrad samordning av samhällsbetald trafik, till exempel med skolskjutstrafiken, säger Lena Wallentheim.

Sverigedemokraterna har i sin budget också lagt in att man vill att Stadsbusslinjen som går till Gäddastorp förlängs och går ut till Finja.

– Men i första hand ska detta inte betalas av kommunen då kollektivtrafiken är en fråga som Region Skåne ansvarar över, säger Hanna Nilsson, kommunalråd(SD).

Publicerad 17 January 2019 00:00