Varsel om punktstrejk i Helsingborgs hamn.

Varsel om punktstrejk i Helsingborgs hamn. Foto: Mostphotos.com

Strejk kan lamslå flera skånska hamnar

Kräver kollektivavtal för sina medlemmar

HELSINGBORG.

Svenska Hamnarbetarförbundet varslar om strejk i en rad hamnar, däribland Helsingborgs. Facket saknar kollektivavtal och sätter press på arbetsgivarorganisationen Sveriges Hamnar genom att varsla om stridsåtgärder den 23 januari.

Av
Mattias Grenholm

Enligt Hamnarbetarförbundets ordförande Eskil Rönér har dess 1 300 medlemmar, hälften av Sveriges hamnarbetare, saknat kollektivavtal ända sedan man 1972 bröt sig ur Transportarbetareförbundet, vilka har ett kollektivavtal med Sveriges Hamnar.

Höstens förhandlingar har strandat och hamnfacket varslar nu om punktstrejker och andra konfliktåtgärder i en rad hamnar, däribland Helsingborg, Malmö och Karlshamn.

Enligt Sveriges Hamnar har Hamnarbetarfacket erbjudits ett avtal som ska ge dem fackliga rättigheter och inflytande över arbetsmiljön. Detta avfärdar Hamnarbetarförbundet som ett hängavtal, som inte ger samma rättigheter och inflytande som det avtal som LO-förbundet Transport har.

Att strejka är det sista vapnet man tar till

Om inget förändras ska Hamnarbetarnas medlemmar lägga ner arbetet i Helsingborgs hamn den 23 januari klockan 9-11. Det rör sig om 220-250 hamnarbetare – ungefär hälften av de som jobbar i hamnen.

Tidpunkten är vald för att arbetet med att lasta och lossa då är som intensivast, enligt den lokala fackordföranden Rolf Lycktoft.

– Att strejka är det sista vapnet man tar till i en konflikt och det är klart vi hoppas att det inte ska behövas. Här i Helsingborg har vi tidigare haft en bra relation med arbetsgivaren men det har förändrats det senaste året, även om den nye vd:n inte ska belastas. Vi ser till Helsingborgs hamns bästa men detta handlar om att trivas på sin arbetsplats och vilja att förbättra för företaget – och då måste vi ha inflytande och skyddsombud som godkänns av arbetsgivaren, säger Rolf Lycktoft.

Varslet innebär även en blockad mot övertidsarbete, inhyrning och nyanställningar. Enligt Svenska Hamnarbetarförbundet kan konfliktåtgärder komma att trappas upp om ingen överenskommelse sker.

Helsingborgs hamns vd sedan september, Bart Steijaert, väljer att inte kommentera strejkhotet utan hänvisar till representanter för paraplyorganisationen Transportföretagen.

Joakim Ärlund är Transportföretagens vice vd och förhandlingschef:

”För ett litet land som Sverige, där över 90 procent av handeln går via sjöfart, leder konflikter i hamnarna till stora kostnader som belastar företagen och samhället. Det är oansvarigt att Hamnarbetarförbundet utsätter hela landet för dessa kostsamma konflikter”, kommenterar han varslet i ett pressmeddelande.

Publicerad 15 January 2019 13:25