Universitetssjukhuset SUS har infört ett Barnskyddsteam för att värna om barn som far illa och bland annat utsätts för våld i hemmet.

Universitetssjukhuset SUS har infört ett Barnskyddsteam för att värna om barn som far illa och bland annat utsätts för våld i hemmet. Foto: Mostphotos.com

Barnskyddsteam på sjukhuset ska värna om barn som utsätts för våld

"Viktigt att vi inom sjukvården flyttar fram positionerna"

SKÅNE. 15 000 skånska barn utsätts för upprepad misshandel. Nästan 45 000 av länets cirka 300 000 barn upplever våld i hemmet. Nu finns en Barnskyddsteam på Skånes universitetssjukhus som ska stärka arbete med barn som far illa.

Av
Andreas Holm

– Det är viktigt att vi inom sjukvården flyttar fram positionerna när det handlar om frågor som rör barns behov och rätt till en god hälsa. Att införa barnskyddsteam är ett steg i rätt riktning, säger Björn Eriksson, förvaltningschef på Skånes universitetssjukhus, i ett pressmeddelande.

Enligt pressutskicket från Skånes universitetssjukhus visar forskning att 15 procent av barnen i Skåne, omkring 45 000, upplever våld i hemmet, 30 000 utsätts själva för allvarlig misshandel och 15 000 utsätts för upprepad misshandel. Barn som far illa kommer regelbundet i kontakt med hälso- och sjukvården. Enligt socialtjänstlagen är alla som arbetar inom sjukvården skyldig att anmäla om de vet eller fattar misstanke om barn som far illa. Tyvärr är det inte alltid att lagen följs visar en kartläggning av orosanmälningar som genomförts av Socialstyrelsen. Ett led att stärka sitt arbete på SUS är Barnskyddsteamet, som kommer att samverka med andra myndigheter och verksamheter utanför sjukvården. Under våren 2018 tog Hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Skåne beslut om att införa gruppen som inledde sitt arbete i höstas.

– Barn som far illa finns överallt inom hälso- och sjukvården i Skåne och de flesta barn söker vård utanför barnklinikerna. Jag har i flera år arbetat med barn som far illa inom barnsjukvården på SUS men uppdraget i barnskyddsteamet ger oss helt nya möjligheter att arbeta gentemot andra verksamheter och i samverkan med andra myndigheter. Barnskyddsteamets viktiga uppdrag är att förebygga att barn far illa, säger Louise Laurell, överläkare inom barnmedicin på SUS och en av tre medarbetare inom barnskyddsteamet.

Publicerad 03 January 2019 06:00