Bilden är ett montage.

Bilden är ett montage. Foto: Arkivbild/Ritzau Scanpix

Läkarens råd: Badda huden med konserveringsmedel för sylt

Riskerar att fråntas yrkeslegitimation

SVERIGE. En läkare som tidigare varit verksam i Skåne riskerar att bli av med sin yrkeslegitimation. Mannen har bland annat rekommenderat en patient att badda huden med ett konserveringsmedel för sylt. En annan patient skickades hem med vad som senare visade sig vara en hjärnblödning.

En översyn som Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) har gjort visar att mannen varit verksam som hyrläkare på flera platser i landet, däribland Klippans och Hässleholms kommun.

Mannen har varit föremål för utredningar sedan 2012. Så sent som 2014 anmälde Region Gotland läkaren för brister i behandlingen av 100 patienter. Men Ivo lade ner ärendet eftersom mannen enligt folkbokföringen hade utvandrat och saknade känd adress.

Tillsynsmyndigheten valde senare att granska mannens yrkesutövning på nytt. Ivos samlade bild är att han uppvisat "mycket stora kompetensbrister" och därför borde Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN) återkalla hans yrkeslegitmiation.

Här är några av flera fall som myndighetern slår ner på:

• Läkaren har rekommenderade en patient att badda huden med ett konserveringsmedel avsett för sylt.

• En patient sökte hjälp efter att vid tre tillfällen haft plötsliga övergående synfältsbortfall. Läkaren skrev en oprioriterad remiss till ögonmottagningen och lät patienten gå hem. Senare samma dag sökte sig patienten till akutmottagningen och blev inlagd under två dygn med diagnosen stroke.

• Det finns även flera fall där läkaren behandlat patienter med upprepade tänjningar av muskler och senor på ett sätt som inte är brukligt inom vården.

Av läkarens egna yttranden framgår att han alltid gör sitt bästa för alla patienter och att alla verksamhetschefer har varit nöjda med hans arbete. Mannen menar vidare att en rättvis jämförelse med andra kollegor kräver att man ser hur många patienter varje läkare haft per dag och att man läser alla journaler.

I februari 2018 kallade Ivo läkaren till ett utredande möte. Mannen dök dock aldrig upp och meddelade inte heller förhinder. Detta trots att han mottagit kallelsen i ett rekommenderat brev.

Publicerad 02 January 2019 15:39