Region Skåne satsar nu på en egen digital tjänst för vårdbedömning.

Region Skåne satsar nu på en egen digital tjänst för vårdbedömning. "På så vis frigör vi bland annat mer vårdtid på vårdcentralerna för de mest sjuka", säger Ola Bergstrand, biträdande divisionschef och specialist i allmänmedicin på Primärvården Sund. Foto: Niklas Laurin/Region Skåne

Region Skåne tar upp kampen mot digitala läkartjänster

Startar egen vårdbedömning online

VÅRD.

Digitala läkartjänster blir allt vanligare och nu tar Region Skåne ett steg mot digitala vårdbedömningar med en ny onlinetjänst. Bland annat ser man vinsten i att kunna erbjuda patienterna en lättillgänglig tjänst vid enklare ärenden samt att kostnaderna för kommersiella läkarbedömningar online stannar inom regionen.

Till sommaren eller hösten 2019 väntar Region Skånes egen onlinetjänst att öppna. Tjänsten där bedömningar görs digitialt och där även patienter med enkla vårdbehov kan skickas vidare till primärvården vid behov väntas vara bemannad med totalt tio sjuksköterskor och tio läkare specialiserade i allmänmedicin.

– Tanken är att patienter med enklare vårdbehov ska kunna nyttja den här tjänsten. Det kan exempelvis vara vid viss acne, enklare former av infektioner – sådant som inte kräver kroppsliga undersökningar. Men vi kommer inte att göra bedömningar av eventuella halsinfektioner som halsfluss, som en del kommersiella bolag har fått kritik för, säger Ola Bergstrand, biträdande divisionschef och specialist i allmänmedicin på Primärvården Sund.

På sikt kan tjänsten komma att utvecklas med ytterligare yrkeskategorier som bland annat psykologer som kan hantera ärenden kring psykisk ohälsa. Även sådant som tobaksavvänjning och internet-KBT skulle kunna bli möjligt att tillföra onlinetjänsten.

Region Skåne uppskattar att omkring 10 procent av de patienter som söker primärvård skulle kunna hanteras digitalt.

– Genom att bedöma de patienterna digitalt frigör vi mer vårdtid på vårdcentralerna för de mest sjuka. Dessutom kostar varje läkarbesök hos de komersiella läkartjänsterna Region Skåne 650 kronor. Så kan vi själva erbjuda tjänsten kan vi även behålla de pengarna inom regionen som vi kan lägga på andra vårdresurser, säger Ola Bergstrand.

De digitala läkarbesöken kommer att genomföras främst genom en chattfunktion som patienten kan nå via dator, surfplatta eller smartphone.

I chattverktyget kommer det även att finnas tillgång till videosamtal och möjlighet att ladda upp bilder. Inledningvis kommer onlinetjänsten sannolikt att ha öppet måndag-söndag 8-17. Men faller det väl ut kommer tjänsten att vara tillgänglig även på kvällar och helger.

– Vi kommer att utveckla tjänsten men börjar enkelt. Sedan får vi utvärdera arbetet och vad patienterna tycker under arbetets gång.

Hur ska patienten avgöra när det lämpar sig att söka vård via den digitala tjänsten?

– Vi kommer att gå ut med noggrann information om detta på sidan man loggar in för sjuksköterske- och läkarbesök. Det kan även vara så att man kan få besked hos den fysiska vårdcentralen om att man kan ta kontakt med onlinetjänsten, säger Ola Bergstrand.

Publicerad 25 December 2018 00:00