"Jag tror att många kommuner kommer följa efter", säger kommunstyrelsens ordförande Carina Wutzler om domen. Foto: Mostphotos.com/Lars Strandberg

Ja till tiggeriförbud: "Tror att många kommuner kommer följa efter"

Slutet på rättslig följetong

VELLINGE. Vellinge kommun får införa tiggeriförbud. Det har Högsta förvaltningsdomstolen beslutat.
– Jag tror att många kommuner kommer följa efter, säger kommunstyrelsens ordförande Carina Wutzler (M).

Det var i september 2017 som kommunen beslutade om ett förbud mot "passiv insamling av pengar" på särskilt angivna platser. Ärendet överklagades till länsstyrelsen, som upphävde beslutet med hänvisning till att det inte framkommit några skäl för att insamlandet av pengar orsakat ordningsstörningar.

Varken förvaltningsrätten eller kammarrätten såg någon anledning att ändra länsstyrelsens beslut. Men nu väljer alltså den högsta instansen att ge kommunen rätt.

Högsta förvaltningsdomstolen konstaterar att varje kommun vet bäst vilka ordningsregler som bör tillämpas lokalt. Länsstyrelsens argument att kommunen måste bevisa att tiggeriet medför ordningsstörningar anses vara oförenligt med lagen.

"Förbudet kan således inte underkännas på den grunden", står det att läsa i domen.

Domstolen har även tagit ställning till huruvida förbudet kan utgöra obefogade inskränkningar i den enskildes frihet. Vid sin bedömning har rätten lagt stor vikt vid att regeln gäller ett förhållandevis snävt avgränsat geografiskt tillämpningsområde.

"Förbudet kan mot den bakgrunden inte anses som onödigt eller obefogat långtgående", skriver Högsta förvaltningsdomstolen.

Kommunstyrelsens ordförande välkomnar domstolens beslut.

– Det är positivt att vi får rätt i en fråga som vi har drivit i över ett års tid., säger Carina Wutzler.

När börjar förbudet att gälla?

– Jag uppfattar att det börjar gälla direkt eftersom vårt ursprungliga beslut skulle vinna laga kraft i början av året.

Hur säkerställer ni att förbudet efterlevs?

– Vi kommer att sprida information, bland annat med hjälp av vårat trygghetsvärdar. Jag förväntar mig att man respekterar förbudet och inte kommer tillbaka.

Vilken betydelse tror du att domen får i ett större perspektiv?

– Det har varit viktig att få klarhet i vad som gäller och flera andra kommuner har följt det som händer i Vellinge med stort intresse. Jag tror att många kommuner kommer följa efter och införa liknande förbud nu när sista ordet är sagt.

Publicerad 17 December 2018 10:20