Thomas Hansson och Mätta Ivarsson (MP).

Thomas Hansson och Mätta Ivarsson (MP). Foto: Anna-Karin Olsson

Insänt: Det behövs en vårdväxling i Region Skåne

INSÄNT. När Alliansen får bestämma får den förebyggande vården stryka på foten. Det blir tydligt i det budgetförslag för 2019-2022 som regionfullmäktige beslutar om i nästa vecka.

Alliansen slår sig för bröstet och menar att man satsar på en nära vård i världsklass. Men Alliansens sjukhussatsningar haltar. För det man ger med ena handen, tar man med den andra när effektiviseringskraven höjs från 1 till 2 procent för alla förvaltningar. Det betyder i klarspråk att sjukvårdspersonal som redan går på knäna ska springa ännu fortare. När Alliansen menar att deras budget skulle innebära en ”Nystart för Skåne” är det således bara en lek med ord. Vi delar heller inte bilden av att det finns en massa onödig administration inom regionen idag.

Vi behöver ett nytt synsätt på vården. Vi kallar det för vårdväxling. Mer fokus ska läggas på att förebygga ohälsa, exempelvis genom hälsosamtal. Hälsorisker som fetma och rökning kan uppmärksammas tidigt, lidandet minskar och åtgärder kan sättas in tidigare. Larmrapporter talar om att varannan svensk har farligt dålig kondition. Att i det läget dra in på folkhälsan, som Alliansen gör i sin budget, är både häpnadsväckande och dumt. Den bästa vården är trots allt den vård som inte behövs. Miljöpartiet vill att:

· Region Skåne fördubblar de ekonomiska satsningarna på folkhälsa under 2019.

· Erbjud hälsosamtal på vårdcentralen i förebyggande syfte för alla som fyller 40, 50, 60 och 70 år.

Köerna till primärvården är oacceptabla. Miljöpartiet vill därför att Region Skåne utreder vad som krävs för att införa en förstärkt regional vårdgaranti inom primärvården. Patienten ska få kontakt med vården samma dag och en första medicinsk bedömning ska ges inom 24 timmar av någon legitimerad yrkesgrupp på vårdcentralen.

Även inom den skånska barn- och ungdomspsykiatrin ökar söktrycket. Miljöpartiet vill:

• Satsa 25 miljoner kronor på att korta köerna till barn- och ungdomspsykiatrin. Inför en garanti för återbesök och/eller utredning inom 20 dagar.

• 7 miljoner avsätts för att förbättra tillgängligheten till ungdomsmottagningar, genom digitala tjänster och öppettider även på kvällar, helger och skollov. Ungdomsmottagningen online ska permanentas.

• Fler mottagningar för unga vuxna som lider av psykisk ohälsa, så kallade unga vuxna-mottagningar.

• Starta eller upphandla vård för personer som utsatts för våldtäkt och/eller sexuella övergrepp och som lider av posttraumatiskt stressyndrom.

• Fördubbla resurserna till hbtq-certifiering av den skånska hälso- och sjukvården.

Det går inte att bromsa sig ur en vårdkris. Lika lite som det går att bromsa sig ur en klimatkris.

Klimatet kräver hållbara lösningar och mer avgaser är definitivt inte svaret. Till skillnad från Alliansen tycker vi att regionen bör samlas kring satsningar på järnvägen snarare än bredare motorvägar. Forskning visar att fler filer inte löser problemet med igenproppade vägar. Istället riskerar vi att ännu fler tar bilen till jobbet och snart har även den nya filen korkat igen.

Region Skåne bör riva upp beslutet att verka för fler motorvägarsfiler på E6 och i stället verka för att det investeras mer i skånska järnvägsspår. Miljöpartiet vill också att regionen Region Skåne verkar för att riksdag och regering tar beslut om ett skånskt spårpaket, med satsningar på nya järnvägsspår och spårbunden trafik i Skåne för att öka kapaciteten.

Medan forskarna säger att vi måste öka hastigheten på klimatomställningen för att nå klimatmålen ställer sig Alliansen istället på bromspedalen. Det nya styret inleder med att göra historiskt kraftiga besparingar på det regionala utvecklingsarbetet. Här ryms viktiga frågor som forskning och innovation, infrastruktur, regional kompetensförsörjning, folkhälsa och inte minst klimat- och miljöarbetet. Viktiga regionala satsningar på klimatet äventyras om inte regionen längre är beredd att gå in som medaktör i nationella och EU-finansierade projekt. Vi riskerar att få tacka nej till pengar som kunde satsas i Skåne. Dessutom oroas vi över de skånska folkhögskolornas framtid, då dessa delvis finansieras med regionala utvecklingsmedel. För Miljöpartiet är folkhögskolorna viktiga och vi vet att utbildning är den enskilt viktigaste åtgärden för ett hälsosamt liv.

Kultur och demokrati är heller inga viktiga frågor för Alliansen. Man föreslår en kraftig neddragning på kulturen och avvecklar samtidigt den beredning som arbetat med demokratifrågor. Alliansen kallar det för att återgå till kärnverksamheten. Men det verkar snarare som att man vill ta flera steg bakåt och gå tillbaka till den gamla landstingstiden då regionen enbart sysslade med vård.

Alliansen får guldstjärna i sitt trixande med siffror vad gäller vårdsatsningar. Men när det gäller förebyggande folkhälsoarbete, kollektivtrafik, kultur och regional utveckling är bilden nattsvart.

För övrigt anser vi att det vore klädsamt av Alliansen att frysa politikerarvodena 2019. När alla verksamheter ska spara pengar kräver Miljöpartiet att även Region Skånes politiker fryser sina arvoden. Vi behöver alla dra vårt strå till stacken.

Mätta Ivarsson (MP) gruppledare i Region Skåne

Thomas Hansson (MP), vice gruppledare i Region Skåne

Publicerad 05 December 2018 12:31