Bilden är tagen i ett annat sammanhang.

Bilden är tagen i ett annat sammanhang. Foto: Mostphotos.com

Tandläkare anses vara patientfara: "Är 100 procent fel"

IVO: "Uppvisar stora kompetensbrister"

HELSINGBORG.

En privattandläkare i Helsingborg anses så grovt oskicklig, och att försummelserna är så allvarliga, att behandlingarna är en fara för patientsäkerheten. Vid fyra tillfällen de senaste åren har patienter klagat på behandlingarna och nu anser IVO att tandläkarlegitimationen ska återkallas.

Av
Mattias Grenholm

Tandläkaren Mohammad Jamal Attar har utövat sitt yrke i över 25 år men trots denna erfarenhet inte uppövat någon större skicklighet, menar IVO, Inspektionen för vård och omsorg. Efter klagomål från flera patienter har IVO gjort besök på mottagningen och då konstaterat hygieniska brister i hanterandet av instrumenten.

Vid återbesök hade inte detta åtgärdats vilket i sig är allvarligt ur patientsäkerhet. Än värre verkar tandläkaren behandlingar ha varit, konstaterar IVO, efter att ha gått igenom ett tjugotal patientjournaler som ska ha uppvisat stora brister.

De anses vara svårtolkade och motiv ska ofta saknas för vald behandling. Dokumentationen består mest i noteringar om ersättning från Försäkringskassan.

Mohammad Jamal Attar själv slår ifrån sig kritiken med bestämdhet:

– Allt det som IVO skriver i sin anmälan är 100 procent fel. Min svenska är inte så bra så därför har mina journalanteckningar inte varit tydliga för IVO – men jag har behandlat mina patienter på bästa sätt, säger han.

Jag har behandlat mina patienter på bästa sätt

IVO anser att Jamal Attar visar stora kunskapsbrister i hur man rotbehandlar och lagar hål. Fler gånger har patienter fått ont i tänderna en kort tid efter besöket och fått hjälp först när de gått till andra tandläkare. Där har ofta konstaterats att behandlingarna varit oskickligt utförda och ibland till och med helt onödiga.

– Jag har behandlat 600 patienter i Sverige. Av dessa har sex klagat, och mest på att jag inte har pratat tillräckligt med dem eller inte haft tid att behandla dem, säger Mohammad Jamal Attar.

Han ska inte ha använt gummiduk runt den tand som ska rotfyllas vilket gör risken för bakterieangrepp större. Vidare uppvisas brister i hur tandproteser byggs upp, vilket material som är bäst samt hur det ska utformas för att passa bettet.

Ofta har tandläkaren låtit bli att utföra röntgen på patienterna, både innan, under och efter behandlingarna. Tandläkaren uppger själv att han ”har förlitat sig på sin kliniska blick” för att avgöra vilken behandling patienterna behöver.

Mohammad Jamal Attar menar att det som står i IVO:s anmälan bygger på missförstånd och språkförbistring – samt IVO:s inkompetens.

– Inspektören som har bedömt mig har inte själv praktiserat som tandläkare. Jag kräver att en utbildad stomatolog gör en utredning och jag skulle gärna prata med inspektörens chef – men det har jag inte fått, säger Mohammad Jamal Attar.

Sammanlagt anser IVO att tandläkaren har stora brister i sin kompetens och att försummelserna är så allvarliga att de bedöms som grov oskicklighet. Därför rekommenderar IVO till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd att tandläkarens yrkeslegitimations ska återkallas. Om inte nämnden håller med så anser IVO att tandläkaren ska genomgå en treåring prövotid, där dennes yrkesutövande ska övervakas.

Publicerad 04 December 2018 12:28