Läget är kritiskt för den blinde och hemlöse mannen, menar stödcoachen Monika Freij.

Läget är kritiskt för den blinde och hemlöse mannen, menar stödcoachen Monika Freij. "Ingen vill ta ansvar", säger hon. Foto: Mostphotos/Privat

Hemlös och blind man i kläm mellan två kommuner: "Ingen vill ta ansvar"

Värmestugan i Helsingborg känner sig maktlösa inför situationen

HELSINGBORG/ÅSTORP.

I drygt tre månader har Vämestugan kämpat för att en hemlös och blind man i 50-årsåldern ska få de insatser och stöd han behöver. Men varken Helsingborg eller Åstorps kommun tar sitt ansvar, menar ansvariga på Värmestugan.
– Vi känner oss handfallna, vi vet inte vad vi ska göra, säger Monika Freij, mannens stödcoach.

Den ideella organisationen Värmestugan kom i kontakt med en man i 50-årsåldern för drygt tre månader sedan. Mannen, som inte bara står utan bostad och lider av en missbruksproblematik, är även blind sedan tre år tillbaka till följd av en hjärnblödning. Mannen är berättigad färdtjänst som han tar till Hemlösas hus på dagtid och på kvällen när Värmestugan stänger, är han utan vistelseplats – något som stödcoacher på Värmestugan har jobbat på att lösa under tre månaders tid. Tiden har varit påfrestande både för organisationen och för mannen.

– Nyss kom jag till den punkten att jag inte visste vad vi skulle ta oss till. Jag tänkte att vi lyckas inte lösa det här. Det har gått månader av hundratals samtal och hopp som byts ut mot förtvivlan. Vår organisation har inga kommunbidrag och vi går runt på privatpersoner och företags generositet och en övernattning kostar 650 kronor. Vi kan egentligen inte godkänna någon övernattning men har kunnat hjälpa till med några, säger Angela Elek, ordförande i Värmestugan.

Hon beskriver att mannen situation är allvarlig och komplex och att han är i stort behov av hjälpinsatser.

– Han är egentligen i behov av så mycket mer än bara tak över huvudet. Han behöver hemtjänst och stöd. Läget är akut men ingen vill ta ansvar, säger Angela Elek.

När Värmestugan stötte på mannen och den omfattande problematiken kontaktade Monika Freij, engagerad i Värmestugan och som är mannens stödcoach, Helsingborgs stad för att försöka få hjälp så att mannen får stödinsatser. När Socialjouren i Helsingborg kontaktades fick man beskedet att mannen är skriven i Åstorps kommun och att staden därmed inte kan hjälpa till. Däremot beviljade man mannen några dagar på Fenix, kommunens korttidsboende för hemlösa missbrukare, enligt Monika Freij.

– En annan hemlös person hade uppmärksammat mannen en natt på Knutpunkten och mannen i fråga kan knappt ta sig fram med sin funktionsnedsättning. Vem vet vad som kunde ha hänt där? Han pendlar mellan hopp och förtvivlan själv och har varit nära att ta sitt eget liv. Den här mannen måste verkligen få hjälp. Vi kan inte stänga honom utanför grinden när vi stänger, ge honom en sovsäck och låta honom sova ute, men vi har inte resurser för att ordna plats att sova på – men vi kommer inte att överge honom. Kommunerna måste ta sitt ansvar, säger Angela Elek.

När Monika Freij var i kontakt med socialförvaltningen i Åstorps kommun hänvisar man, enligt henne, till att det är mannens vistelsekommun som bär ansvar.

– Hela situationen har blivit ett Momtent 22. Han måste ha rättigheter som alla andra. Jag tänker på alla andra hemlösa som har det svårt, men den här blinda mannen klarar sig inte. Kommunerna måste vara medmänskliga, det kan inte vara Värmestugans uppgift som driver en verksamhet på volontärer och ideellt arbete. Jag anser att både Helsingborg och Åstorp måste ta ansvar.

I slutet av förra veckan delade Värmestugan ett inlägg på Facebook som beskrev mannens situatuion och efter det har donationer kommit in som har möjliggjort några nätter för mannen på vandrarhem. Monika Freij menar att det inte är lätt med vandrarhem heller, eftersom inte alla vill ta emot någon som är hemlös. I skrivande stund får mannens tillvaro styras upp dag för dag.

– Är det -2 grader står Helsingborgs kommun för boende för natten. Nu är jag nästan rädd för att det ska vara plusgrader – då har han ingenstans att ta vägen, säger hon.

– Jag känner maktlöshet och det känns inte som en lösning kommer att finnas idag eller i morgon. Åstorps kommun och Helsingborg stad måste börja kommunicera. Läget för den här mannen är akut, säger Angela Elek.

Ann-Christine Borgman (MP), socialnämndens ordförande i Helsingborg stad har blivit uppmärksammad på mannens ärende vid två tillfällen. Hon menar att det finns en dialog mellan Helsingborgs stad och Åstorps kommun, men att ansvaret ligger hos Åstorp då mannen är folkbokförd på orten.

– Man kan hävda att det ligger på vistelsekommunens ansvar, men det är där man är skriven som gäller. Vi (Helsingborgs stad, reds.anm) kan hjälpa till i akut nöd, vid exempelvis låga temperaturer vintertid. Då kan man få hjälp i form av hemresa till hemkommunen eller med tillfälligt tak över huvudet. Mannen har fått några nätter på akutboende. Men i första hand hänvisar vi till hemkommunen. Helsingborg kan tyvärr inte ta hand om alla som hör hemma i vår grannkommuner. Det blir en orimlighet, säger hon.

Jessica Björn, områdeschef på vuxenmyndighet Åstorps kommun menar att hon inte kan kommentera enskilda ärenden på grund av sekretess. Men att ansvaret generella fall skulle hamna på orten där man är skriven bemöter hon.

– När en kommun hjälper en kommuninvånare så hjälper man dem som tillhör sin egen kommun – då tar man delvis hänsyn till var man är skriven men man tar även hänsyn till vistelsebegreppet. Vistelsebegreppet är exempelvis aktuellt om klienten bor i eller är skriven i en annan kommun, exempelvis om man är skriven på en adress man flyttat ifrån eller kanske har skrivit sig hos en bekant dit man önskar ha posten skickad, säger hon.

UPPDATERING:

Efter publicitet erbjöds den blinde hemlöse mannen att få stanna på akutboendet tills det att ansvarsfrågan är löst.

– Vi är tacksamma för att så många har engagerat sig i detta. Det är mycket arbete kvar, men mannen är jätteglad över att det har löst sig i alla fall tillfälligt, även om han behöver mycket stöttning och uppmuntran. Nu behöver han i alla fall inte frysa ihjäl under tiden som ansvarsfrågan löser sig, säger Angela Elek, ordförande på Värmestugan.

Publicerad 29 November 2018 16:33