Scandivanadiums VD David Minchin menar att hela projekter drivs i syfte att efterlämna en bättre värld till kommande generationer.

Scandivanadiums VD David Minchin menar att hela projekter drivs i syfte att efterlämna en bättre värld till sitt barn. Foto. Privat.

Mineraljägaren som bara vill rädda världen

"Folk är bekymrade, projektet är omgärdat av rykten och felaktig information."

YSTAD/ÖSTERLEN. Bolaget i centrum för mineraljakten börsintroduceras nästa vecka, men pengar är inte det viktiga menar David Minchin, VD för Scandivanadium. Han menar själv att han är en miljökämpe som bara vill försöka göra det enda rätta, nämligen rädda världen.

Av
Jon W Loman

Historien om det engelska gruvföretaget Scandivanadium och deras ambition att bryta vanadin ur den skånska myllan har under hösten gäckat Österlen. I bräschen för protestkören finns representanter både gud och kungen – Greven och Abbedissans högljudda kamp har synts och hörts i både lokal- och riksmedier.

Många undrar med vilken rätt det utländska företaget Scandivanadium kan öppna en gruva mitt på natursköna Österlen? Men David Minchin, VD för Scandivanadium, har FN:s tvågradersmål i tankarna och menar att frågan även måste ses ur ett globalt perspektiv. Med vilken rätt kan Skåne slippa undan att vanadinet tas tillvara?

– Om vi ska klara tvågradersmålet till 2050 så måste 85 procent av all energi komma från förnybara källor. Vi behöver därför bättre teknik för vind- och solenergi, men även bättre teknik för hur vi lagrar denna energi. Vanadin används i flödesbatterier som används för att lagra och distribuera el utvunnen ur vind- och solkraft., säger David Minchin.

Det har inte varit lätt för gemene man att göra efterforskningar om Scandivanadium, företaget är ungt och har ingen hemsida. Två omständigheter som kan få varningsklockor om företagets legitimitet att ringa. Men David Minchin svarar öppet på frågor när Lokaltidningen når honom över telefon.

– Hemsidan kommer att lanseras under onsdagen men först senare i veckan blir den tillgänglig på svenska. Sajten har dröjt just för att vi vill att all information ska vara korrekt. Det är hit folk kommer att vända sig för att får fakta om vad vi sysslar med, säger David Minchin.

Han är väl bekant Sverige och den allmänna viljan att ställa om till en mer hållbar livsstil. Men han förstår samtidigt folks oro inför projektet.

– Folk är bekymrade, projektet är omgärdat av rykten och felaktig information. Ambition är att bygga det grönaste dagbrottet i världen. Vi är själva miljökämpar som vill göra något som är bra för världen och kommande generationer, säger David Minchin.

Ett argument som hörts i protesterna är rädsla för att projektet kommer att förorena grundvattnet, David Minchin menar att det bygger på en förlegad bild av gruvverksamhet.

– Många har uppfattningen att gruvdrift är något smutsigt som förgiftar omgivningen. Så var det förr. Nu är miljölagstiftningen hårdare och bättre teknik finns tillgänglig, vetenskapen och processerna har gått vidare.

En annan oro har varit över hur stort plats projektet vill ta i anspråk. Hur stort kommer hålet i marken att bli?

– Dalby stenbrott är Skånes största dagbrott och det vi har i planerna är mycket, mycket mindre. Vi förstår att folk vill ha svar på dessa frågor men vi har inte ens provborrat, så än så länge blir svaret inte bättre än så, säger David Mnichin.

– Processen är lång och geologiska, sociala och miljömässiga faktorer måste först vägas samman. Innan vi flyttar på en enda tuva så måste vi ha specificerat exakt hur det kommer att påverka miljön och hur vi kommer att lägga tillbaka den när vi är klara, säger David Minchin.

Många platser där man bryter sällsynta mineraler och metaller finns i tredje världen. Ursprungsbefolkningar har där ofta stått maktlösa inför storbolagens ambitioner. I Skåne och på Österlen är det välutbildade människor med stort kulturellt- och ekonomiskt kapital som ska övertygas, något som David Minchin anser är fantastiskt.

– För att kunna bygga världen grönaste dagbrott måste samhället sätta press på oss. För att kunna bli världens mest miljövänliga måste vi utmanas och granskas. Vi gör det här för världen skull och vi vill göra rätt från början, säger David Minchin.

Till de som fruktar att Scandivanadium bara utnyttjar den uråldriga svenska minerallagen och kommer att köra över markägare vill han ge lugnande besked.

– Det finns en miljöbalk och vi kan inte bara ta folks mark ifrån dem utan vidare. Så funkar det inte. Alla ska få göra sin röst hörd och vi kommer att lyssna på alla människor som berörs av projektet.

Både David Minchin och Alex Walker som tillsammans grundat företaget har varit relativt osynliga i medier. Trots rykten och mobilisering av protesterande vill David Minchin inte hålla med om att det finns ett kommunikationsproblem.

– Vi är öppna för mediers frågor och vi pratar även med de individuella markägarna. Vi befinner oss så tidigt i processen att vi ännu inte har någon information att dela med oss av. Vi hoppas att informationsglappet mellan oss och allmänheten ska försvinna med tiden, vi är bara i början på en många år lång process, säger David Minchin.

I ansökningen om att få provborra skriver Scandivanadium att hälften av kapitalet redan finns i bolaget och att resten ska komma in genom en "omvänd fusion" där de blir dotterbolag i ett "australiensiskt börsnoterat bolag".

– Den processen är idag färdig. I korta drag har vi köpts upp av ett kapitalstarkt bolag utan verksamhet. De bidrar med pengar och vi med ett syfte. Vi är fortfarande Scandivanadium och jag och Alex Walker leder bolaget och har fortsatt beslutsmajoritet. Vi har många olika investerare men ingen som äger någon större del av våra aktier, säger David Minchin.

Redan nästa vecka kommer Scandivanadium att introduceras på den australiensiska ASX-börsen. Men David Minchin menar att "att tjäna pengar är bara en biprodukt av ett framgångsrikt projekt" och att han inte tänker låta aktieägarna styra bolaget.

– Vi kommer att ta de beslut som behövs för att projektet ska lyckas. Handlingar säger mer än ord och det är nu upp till oss att bevisa att vi kan öppna världens mest miljövänliga dagbrott, säger David Minchin.

Publicerad 14 November 2018 10:43