Vänder du koden rätt på varorna minskar du arbetsbelastningen för kassören. Det visar resultatet från en studie som forskare vid Arbets- och miljömedicin i Lund gjort. Bilden är tagen vid ett annat sammanhang.

Vänder du koden rätt på varorna minskar du arbetsbelastningen för kassören. Det visar resultatet från en studie som forskare vid Arbets- och miljömedicin i Lund gjort. Bilden är tagen vid ett annat sammanhang. Foto: Mostphotos.com

Minskad arbetsbelastning när streckkoden vänds rätt

Forskare från Lund studerade kassörens ergonomi

SKÅNE. Är du en person som vänder streckkoden rätt när du lägger upp varor på kassabandet? Om inte bör du läsa detta. En studie från forskare i Lund visar nämligen att kassörens arbetsbelastning ökar om alla varor måste vändas.

Av
Andreas Holm

– Vi kunde faktiskt se att det var betydligt bättre belastning, om kunden lade varorna med streckkoderna vända på rätt håll, säger Inger Arvidsson, belastningsergonom och forskare vid Arbets- och miljömedicin i Lund, till Sveriges Radio.

I studien, som genomfördes på uppdrag av fackförbundet Handels, gjordes mätningar för att mäta kassörens arbetsbelastning i två situationer, dels när varukoderna var rättvända för att scannas vid kassan, eller när varorna slumpmässigt och oordnat lades på bandet. Den anställde utrustades med elektroder på överkroppen som mätte hur mycket musklerna arbetade och om de fick någon vila mellan rörelserna i kassaarbetet.

"Särskilt vid köbildning vid utgångskassorna blir arbetet stressigt, tungt och bundet där arbetstagaren inte har möjlighet att lämna sin plats utan att stoppa upp flödet genom kassan. Sådant ensidigt, upprepat så kallat repetitivt arbete kan leda till ökad risk för besvär i axlar, skuldror, armar och händer.", skriver forskarna i rapporten.

Det rör sig om en mindre studie där en kassörska studerades i olika situationer. När varukoderna var rättvända såg forskarna att den fysiska belastningen minskade. Däremot tog det i genomsnitt en minut längre för kunden att placera sina varor rättvända jämfört med när de lades slumpmässigt på kassabandet. Den tiden i sig ger dock kassören stora ergonimiska fördelar.

– Vi trodde inte att det skulle vara så tydliga skillnader, säger Inger Arvidsson, till Sveriges Radio.

Publicerad 07 November 2018 10:00