Nu sänks åldersgränsen för att läsa sin egen journal på nätet från 18 till 16 år.

Nu sänks åldersgränsen för att läsa sin egen journal på nätet från 18 till 16 år. Foto: Pressbild

Nu kan ditt barn läsa sin journal på nätet

Åldersgränsen i Region Skåne sänks med två år

SKÅNE.

Från och med den 1 november sänks åldersgränserna för patienternas direktåtkomst till sin journal via nätet. Nu kan 16-åringarna ta del av sina egna journaler genom 1177 Vårdguiden på nätet.

Av
Andreas Holm

Den tidigare åldersgränsen på 18 år sänks. Men beslutet gör inte Region Skåne unika. Tvärtom. Redan förra året valde övriga landet att öppna patientjournalen för de som fyllt 16. Skåne var mer försiktiga och ville avvakta med att först göra en riskanalys. Den är nu klar.

– Eftersom en yngre patientgrupp nu får tillgång till sin journal via nätet behövde vi först åtgärda de patientsäkerhetsrisker som framkom i riskanalysen, så att både patienter och medarbetare kan känna sig trygga, säger Peter Adolfsson, vid avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning i ett pressmeddelande.

Det innebär bland annat att nya mallar och rutiner tagits fram för journalföring vid våld i nära relationer och för att försegla patientens journal eller låsa konto i e-tjänsterna.

Via 1177 Vårdguidens e-tjänst kan patienter i dag ta del av journalinformation från den offentliga vården och från vissa privata vårdgivare. Däremot kan man inte läsa information från förlossningsvården, barn- och ungdomspsykiatri eller rättspsykiatri. Endast delar från anteckningar i patientjournaler efter 28 september 2015 inom psykiatrin finns tillgängliga.

På sikt kommer Region Skåne utöka journalsystemet på nätet med exempelvis provsvar, röntgenutlåtande, journaler från barn- och ungdomspsykiatrin och rättspsyk.

Fakta: E-journal

Vem är det som kan läsa information från din journal via nätet?

    Du själv, om du är 16 år eller äldre och har ett fullständigt personnummer. Du måste logga in med e-legitimation, till exempel mobilt BankID

    Din eller dina vårdnadshavare om du är yngre än 13 år.

Om du inte vill att din journal ska synas kan du försegla journalen, helt enkelt spärra den och bara låta informationen finnas tillgänglig för personal inom del delen av vårdverksamheten du besökt.

Du har också rätt att begära loggutdrag för att se vem som läst dina patientuppgifter.

Källa: Region Skåne

Publicerad 04 November 2018 06:00