I Helsingborg genomförs ett pilotprojekt där övervakningskameror i vissa fall används i arresten.

I Helsingborg genomförs ett pilotprojekt där övervakningskameror i vissa fall används i arresten. Foto: Mostphotos

Kameror i arresten ska öka säkerhet – men fortsatt tillsyn krävs

Övervakning testas och ska sedan utvärderas

HELSINGBORG.

I arresten i Helsingborg testas nu övervakningskameror i ett pilotprojekt för ökad säkerhet. Men kamerorna får inte inkräkta varken på personalens normala tillsyn eller på de intagnas integritet, slår Justitieombudsmannen (JO) fast i samband med en rutintillsyn.

Övervakningskameror kan sättas upp i polisens arrest med tillnyktrings- och anhållningsceller, men bara när det krävs för säkerhetens skull. Det stod klart när man för några veckor sedan startade ett pilotprojekt i Helsingborg och Malmö som godkändes av förre rikspolischefen Dan Eliassson.

Kameraövervakningen ska bara ske när det finns självskaderisker, suicidrisker eller risk för att personal ska kunna skadas och bedömningen om kamera ska användas görs av inre befäl.

Men för att projektet ska få göras bygger på att tillgång till vaktrum begränsas och att inte vem som helst ska kunna gå in i rummet med bildskärmar.

– Från vaktrummet sker kameraövervakning av hela skyddsobjektet och tidigare hade förutom arrestens personal också övrig polis tillgång dit. Numera är vaktrummet låst och bara arrestpersonal och inre befäl får vara där. Det har förstås med den personliga integriteten att göra. Med kameror inne i arresten får ju övervakningen en helt annan dimension, säger Annette Thornberg, arrestföreståndare vid Helsingborgspolisen, till Helsingborgs Dagblad.

Men justitieombudsmannen (JO) har tyckt till i ett protokoll efter en rutininspektion i arresten i Helsingborg. I det framgår det att kameraövervakningen kan komplettera säkerhetsarbete men att det aldrig får ersätta ständig tillsyn för att till exempel förhindra eventuella självmordsförsök.

Enligt Annette Thornberg kommer man att han lika tät tillsyn som vanligt, rapporterar HD.

Polisen kommer att utvärdera projektet efter det gångna året.

Publicerad 01 November 2018 10:26