Allianspartierna i Skåne vill tillföra 30 miljoner extra i i den regionala transportinfrastrukturplanen för att rusta upp E6.

Allianspartierna i Skåne vill tillföra 30 miljoner extra i i den regionala transportinfrastrukturplanen för att rusta upp E6. Foto: Mostphotos.com

Intelligenta vägar och fler filer – så vill Alliansen bygga ut E6

"Nu kan vi påbörja en resan mot att E6 blir Sveriges modernaste väg"

SKÅNE. I måndags tog de formellt över makten i Region Skåne. Nu ska Alliansen infria ett av sina vallöften. Att bygga ut och rusta upp motorvägarna.

Av
Andreas Holm

Carl-Johan Sonesson (M), nyvald ordförande i regionstyrelsen, har inför och efter valet gång på gång upprepat att alliansens mål, där Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna ingår, är att korta köerna i vården och på motorvägarna.

– Jag ska börja få spaden i marken så att E6 blir en sexfilig väg och vägstandarden höjs i Skåne. Kortfattat måste vägnätet fungera. Du ska kunna bosätta dig i glesbygden och på ett bra sätt pendla till arbetet i de större städerna. Tågen går ju inte överallt och då måste vi ha bra vägar och fler filer du kan köra bil eller åka buss på, har han sagt i tidigare intervju med Lokaltidningen.

Redan i höst skjuter regionen till ytterligare 30 miljoner kronor i den regionala transportinfrastrukturplanen som totalt omfattar 4,5 miljarder kronor, för bland annat uppgradering av E6. Först ska ett intelligent system, ITS, som bland annat ska ge information om exempelvis olyckor, halka eller liknande, installeras längs motorvägen. Sedan ska kapaciteten ökas med ytterligare körfält vid Alnarp norr om Malmö och mellan Vellinge och Malmö, enligt Allians för Skåne.

Trafikverket nämner bland annat i sin åtgärdsvalsstudie på kort- och lång sikt för vägarna i Skåne att E6 bör göras om "till en mer intelligent väg som kan kommunicera med trafikanterna via variabla meddelandeskyltar" och att "omdisponera vägytan för ett extra körfält i båda riktningarna mellan trafikplats Alnarp och trafikplats Lomma.", för att minska bland annat olycksrisker och köbildning.

– Det är glädjande att vi kan påbörja en upprustning av E6. Det kommer att ta sin tid, och borde redan ha gjorts, men nu kan vi påbörja en resa mot att E6 i Skåne blir Sveriges modernaste väg, säger Pontus Lindberg (M), andre vice ordförande i region Skånes regionala utvecklingsnämnd, i ett pressmeddelande.

På sikt hoppas Centerpartiet att inom tio år har en fil bara för tung eltrafik.

– Om vi nu påbörjar en modernisering av E6 så ger det utrymme att planera för framtiden och för en hållbar trafik. Kanske kan vi inom något decennium ha en fil med möjlighet för elektrifierad tung trafik., säger Patrik Holmberg (C).

Beslut om den regionala infrastrukturplanen fattas i höst och går till vägbyggen, järnvägssatsningar och cykelvägar i Skåne där staten tillför 4,5 miljarder kronor fram till 2029. Nu kommer även regionen skjuta till ytterligare pengar, drygt 30 miljoner kronor, för att få igång upprustningen av den skånska infrastrukturen. KD:s Josef Ander menar att ökade transporter på skånska vägarna kräver att staten tar sitt ansvar för att rusta på vägnätet. Liberalerna i Skåne håller med.

– E6 är en pulsåder för Skåne och i synnerhet västra Skåne. Vägtrafiken i Skåne, inte minst kollektivtrafiken, kan inte fungera bra om trafiken på E6 inte flyter, säger Inger Tolsved Rosenkvist (L), i pressmeddelandet.

Publicerad 28 October 2018 04:00