Bilden är tagen på Malmö centralstation hösten 2015 då flyktingmottagandet var som störst, delvis på grund av det blodiga inbördeskriget i Syrien.

Bilden är tagen på Malmö centralstation hösten 2015 då flyktingmottagandet var som störst, delvis på grund av det blodiga inbördeskriget i Syrien. Foto: Ritzau Scanpix/Ola Torkelsson

Så många nyanlända anvisas boende i Skåne under 2019

Arbetsmarknad och befolkningsmängd påverkar

INVANDRING. Nästa år ska 9 000 nyanlända fördelas över landet enligt bosättningslagen. Migrationsverket föreslår att cirka tusen människor får sin nya hemvist i Skåne.

Bosättningslagen trädde i kraft efter den stora flyktingkrisen hösten 2015. Syftet är att få till en jämnare fördelning i mottagandet bland kommunerna.

"Det totala antalet personer som ska tas emot i kommunerna minskar nästa år, vilket innebär att antalet som omfattas av anvisningar för bosättning blir färre jämfört med 2018", skriver regeringen i ett pressmeddelande.

"Det totala antalet

personer som ska tas emot i kommunerna minskar

nästa år"

För Skånes del rör det sig om drygt tusen personer, eller var nionde nyanländ i gruppen, som ska fördelas på de 33 kommunerna. Utöver dessa väntas landets kommuner tillsammans ta emot ytterligare 29 000 personer som ordnar bostad själva, enligt den betydligt äldre lagen om eget boende (Ebo). Till detta kommer dessutom anhöriginvandringen som även den uppgår till tiotusentals människor.

Detta kan jämföras med hösten 2015 då Sverige som mest tog emot tusentals flyktingar i veckan.

Hur många människor som anvisas boende enligt bosättningslagen har beräknats utifrån tre parametrar:

• 43 procent fördelas utifrån arbetsmarknadsförutsättningar. En bra arbetsmarknad resultetrar i en relativt hög tilldelning.

• 37 procent fördelas utifrån befolkningsstorlek. En relativt stor befolkning är lika med hög tilldelning.

• 20 procent fördelas utifrån asylmottagande, det vill säga antalet boendedygn i mottagningssystemet. Län med lågt asylmottagande i förhållande till länets befolkning ger en relativt hög tilldelning.

Fördelning av nyanlända: Andel av riket/Antal

Stockholms län 32,9 %/2 959

Uppsala län 4,5 %/408

Södermanlands län 1,6 %/141

Östergötlands län 4,1 %/366

Jönköpings län 2,7 %/244

Kronobergs län 0,7 %/59

Kalmar län 1,1 %/96

Gotlands län 0,8 %/75

Blekinge län 0,5 %/44

Skåne län 11,5 %/1 032

Hallands län 3,9 %/354

Västra Götalands län 16,8 %/1 511

Värmlands län 2,7 %/242

Örebro län 2,1 %/191

Västmanlands län 1,3 %/113

Dalarnas län 2,6 %/231

Gävleborgs län 1,3 %/115

Västernorrlands län 1,4 %/129

Jämtlands län 0,9 %/85

Västerbottens län 3,6 %/320

Norrbottens län 3,2 %/285

Totalt 100 %/9 000

Källa: Migrationsverket

Publicerad 18 October 2018 15:44