Detta är den femte hållbarhetskonferensen som organisationen håller i och för första gången i Helsingborg på Söder.

Detta är den femte hållbarhetskonferensen som organisationen håller i och för första gången i Helsingborg på Söder. Foto: André Kvist.

Reinfeldt hyllar hållbarhetsarbete i nordvästra Skåne

"Ligger i framkant"

HELSINGBORG.

Vid hållbarhetskonferensen "A Sustainable Tomorrow" lyftes vikten av samarbete och partnerskap. Samtidigt kritiserade tidigare statsminister Fredrik Reinfeldt USA och president Donald Trump för att försöka slippa ta ansvar i miljöfrågan.

Av
André Kvist

– Jag tycker tillkomsten av FN:s hållbarhetsmål är en mycket stor bedrift i sig själv. Och särskilt i ljuset av den aggressiva nationalism som präglar stora delar av världen. Det är kronan på verket av multilateralism, det ger oss en väg framåt, en global ansträngning för att skapa bra villkor för mänskligheten, säger Fredrik Reinfeldt.

Det är tredje gången den förre statsministern deltar på "A Sustainable Tomorrow". Medan övriga deltagare har fokuserat på punkt 17 som är "Genomförande och Globalt partnerskap" så har Reinfeldt haft sina ögon riktade mot punkt 13 - Klimatförändringen.

Han är kritisk mot att vissa länder inte tar sitt ansvar i klimatfrågan. Ett exempel är Donalds Trumps USA som beslutat att dra sig ur Parisavtalet.

– När vi pratar om hållbarhet är vi brett överens i de flesta länder om att vi måste agera. Men vi har en grupp som är rentav klimatförnekare, och som i nationalismens namn hävdar att det som görs multilateralt är ämnat att skada nationen. Vi ser det i USA nu, och jag tror att det är absolut fel synsätt. Det används för att minska sin del i det globala ansvarstagandet, och det står i vägen för mycket av det nödvändiga hållbarhetsarbetet som världen behöver mer av, säger Fredrik Reinfeldt.

Till skillnad mot sina företrädare i hans gamla parti Moderaterna så anser Reinfeldt att man bör höja skatter, till exempel beskattning av utsläpp för att hindra den negativa utvecklingen på miljön. Han ser att man då öppnar upp för mer vindkraft och solkraft i Sverige.

Fredrik Reinfeldt anser att USA:s ändrade synsätt skadar det nödvändiga hållbarhetsarbete som världen behöver.

Fredrik Reinfeldt anser att USA:s ändrade synsätt skadar det nödvändiga hållbarhetsarbete som världen behöver. Foto: André Kvist.

När det gäller hållbarhet anser den förre statsministern att nordvästra Skåne "ligger i framkant" och att världens blickar kommer rikta sig mot det område där innovationer och framsteg tas inom de kommande åren.

Philip Warkander, fil. doktor och forskare inom hållbarhetsfrågor på campus Helsingborg vid Lunds universitet deltog med sin expertis. Han menar att regionen har flera problem man måste arbeta mot.

– Hållbarhetsbegreppet inte är enhetligt, det finns olika delar. I Helsingborg ska man ta itu med den sociala segregering som finns, det föder utanförskap. Det jag efterlyser är att det arbete som inletts ska fortsätta. Det sociala är en punkt, en annan utmaning som Skåne har är utbyggnad av transport, tåg och bussar, säger han. Samt satsningar på klimatsmarta bilar.

Philip Warkander ser bortom miljön och tar upp transporten i Skåne som ett område som måste utvecklas. Jakob Trolbäck till höger.

Philip Warkander ser bortom miljön och tar upp transporten i Skåne som ett område som måste utvecklas. Jakob Trolbäck till höger. Foto: André Kvist.

Deltagarna på hållbarhetskonferensen har främst haft ett makroperspektiv på de utmaningar som finns de kommande tolv åren. Men även den enskilda individen kan göra sitt i sin vardag.

– Hitta den personliga drivkraften, hitta något som du brinner för. Att rannsaka sig själv vad man kan bidra med för att göra skillnad. Det viktiga är att var och en tänker efter hur man kan påverka till en positiv utveckling. Hållbarhet är inte bara miljö, utan även sociala strukturer och ekonomiska strukturer, vi talar om alla tre aspekter, säger Hannah Stanton ,

Det första hindret för regionen som experterna ser är att man måste använda den kompetens som finns här och man måste se ett längre perspektiv.

– Nyckeln till att nå framgång är att möta olika och där ligger ett ansvar hos staden och näringslivet. Någon måste facilitera och starta den processen. Det måste även komma fler exempel på samverkan i den lilla vardagen, säger Bo Nilsson, grundare av A Sustainable Tomorrow.

– Det största problemet är kortsiktighet, det kostar att ändra kurs och ta till alternativa metoder, säger Jakob Trollbäck, upphovsperson till formspråket för FN:s globala hållbarhetsmål.

Publicerad 21 September 2018 08:38