Foto: SVA

Monsterfästing hittad i Sverige – kan jaga dig hundra meter

Bär på flera tropiska sjukdomar

SKÅNE. Den fruktade Hyalommafästingen har för första gången påträffats i utvecklat vuxen stadium i Sverige. Ett av de totalt tre exemplaren som hittills hittats satt på en häst i Landskrona.

Sverige har hittills varit förskonat från den stora, aggressiva och snabba flyttfågelsfästingen Hyalomma marginatum, som i andra länder är känd för att bära på flera allvarliga smittor, däribland blödarsjuka. I sommar har dock tre vuxna exemplar av arten påträffats i Sverige utan att värddjuret haft någon utlandskontakt. Fästingarna som hittats i Skåne, Södermanland och Värmland har samtliga suttit på hästar.

De tre fynden av vuxna Hyalomma-fästingar är unika i Sverige.

– En förklaring kan vara att sommaren har varit lång, varm och torr vilket kan ha möjliggjort för dessa fästingar att utvecklas från nymf till vuxna, vilket normalt inte sker norr om Alperna. En häst som importerats från Portugal 2011 visade sig dock bära på en flyttfågelsfästing, men i det fallet antas fästingen ha följt med hästen till Sverige, berättar Giulio Grandi, forskare vid Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) och Sveriges lantbruksuniversitet (SLU).

Hyalommafästingen skiljer sig från andra fästingar dels genom sin storlek, den kan bli upp mot två centimeter stor, men även genom sitt sätt att jaga. Istället för att stilla invänta sitt värddjur som andra fästingar letar Hyalommafästingen själv upp sitt offer.

– Till skillnad från våra vanliga fästingar har Hyalomman ögon som den kan se ett par meter med. Den känner även av vibrationer på långt håll, vilket den använder för att lokalisera sitt byte. När den fått korn på ett värddjur kan den jaga det i nästan 100 meter vilket är väldigt långt för en fästing, förklarar Giulio Grandi.

Risken för att Hylommafästingen ska etablera sig i Sverige är dock relativt liten.

– Vi tror att de exemplar vi hittat har kommit hit med flyttfåglar och är på tillfälligt besök i Sverige. Utifrån den information vi har nu är det inget som tyder på att den kommer etablera sig här.

De exemplar av Hyalommafästingen som hittats i Sverige och andra nordeuropeiska länder har analyserats. Ingen av dem ska enligt resultatet burit på de allvarliga tropiska smittor som fästingarna är känd för att bära med sig

Publicerad 27 August 2018 09:58