Jonas Levin, ordförande i Kopparhögarnas koloniförening, oroar sig inte över provresultaten.

Jonas Levin, ordförande i Kopparhögarnas koloniförening, oroar sig inte över provresultaten. Foto: Privat

Bekräftat: Höga halter av arsenik på koloniområde

”Det är högre halter än vad som är lämpligt av arsenik, bly och koppar”

LANDSKRONA.

Efter att en extern konsult gjort nya provtagningar står det nu klart att jorden på Kopparhögarnas koloniområde innehåller höga halter av det giftiga ämnet arsenik. Ytterligare en provomgång ska göras inom kort.

Av
André Kvist

Julia Pileby

Det var i början av juni som Landskrona kommun meddelade provsvar från jordanalyser som gjorts i stadens största koloniområde, Kopparhögarna. Detta inträffade i samband med att Sydvatten genomförde grävarbeten i området.

Då visade det sig att marken innehöll förhöjda halter av det giftiga ämnet arsenik och av bly. Koloniägare uppmanades även att inte äta grödor man odlat på platsen, förhöjda odlingslådor är undantagna.

Nu har en extern miljökonsult kommit in med resultatet efter ett 20-tal nya provtagningar som togs i början av juli. Resultaten bekräftar att marken är förorenad.

– De prover som har tagits under sommaren visar även dem på att det är högre halter av arsenik, bly och koppar än vad som är lämpligt för odling, säger Marie-Louise Svensson, mark- och exploateringschef.

Inom de närmaste två veckorna ska den externa miljökonsulten göra ytterligare provtagningar i området. Det blir den tredje omgången då man kompletterar med drygt fem stickprov.

– Vi avvaktar analyssvaren från en kompletterande provtagning som görs denna och nästa vecka, därefter ska konsulten göra en riskbedömning. Med provsvaren som underlag. Riskbedömningen ger svar på vilka risker som finns med föroreningen.

När kan koloniägarna få ett slutligt svar?

– Först måste vi få analyssvaren av den tredje provtagningen, det dröjer ett par veckor. Sen kommer arbetet med riskbedömningen men vi planerar att ha en färdig rapport förhoppningsvis i slutet av november, säger Marie-Louise Svensson.

Varför marken är förorenad vet kommunen fortfarande inte. Hypotesen är att man forslat dit massor när området anlades och att dessa jordmassor innehållit arsenik och metallerna. Koloniägarna uppmanas till vidare att inte äta det som odlas i marken.

På Kopparhögarnas koloniförening tar man provresultaten med ro.

– Det är faktiskt inte så många som bryr sig om det. Alla odlar på som vanligt och folk äter sina grödor, precis som tidigare, säger Jonas Levin, ordförande i Kopparhögarnas koloniförening.

Vid det senaste halvårsmötet var den allmänna uppfattningen, enligt Jonas Levin, att kolonisterna snarare misstänker att varningen om de farliga ämnena i marken handlar om att kommunen vill göra sig av med kolonierna.

– Det är ju bara konspirationsteorier. Men folk ställer sig frågan varför det skulle vara så farligt just nu? Folk har odlat här sedan 1950-talet och inget har gjorts med marken sedan dess. Det är inte heller någon som har mått dåligt av det de har odlat, säger Jonas Levin.

Publicerad 24 August 2018 11:32