Hårdare tag mot fusk på körkortsprovet

Fler åtgärder vidtas för att minska fusket

SVERIGE.

Nu ska det bli tydligare att den som gör kunskapsprov för körkort måste bedyra att man inte ska fuska. Bryter man mot det och fuskar kan det bli en polisanmälan.
– Det här är ytterligare ett välkommet steg för att främja trafiksäkerheten, säger Berit Johansson, förbundsordförande på Sveriges Trafikutbildares Riksförbund (STR).

Det nya, tydligare intyget om att man inte ska fuska i samband med att man skriver kunskapsprovet inför Trafikverket för att komma till rätta med fusket.

Fusket har pågått länge och det har blivit mer avancerat med tiden, menar Berit Johansson på STR.

– Man använder kameror och grejer, en liten sak som inte är större än en knapp och genom att provet syns genom kameran kan en andra part utanför provsalen delge korrekta svar till den som gör provet, säger hon.

När en person som fuskar har blivit påkommen har vederbörande själv kunnat boka nästa lediga tid för prov och göra om det. Men tillsammans med att intyget där man som provskrivare intygar att man inte ska fuska får mer fokus vid provtillfället kan Trafikverket avvisa fuskande personer från provskrivningen och en polisanmälan kan bli påföljden.

– Det finns ingen brottsrubricering mot fusket. Men om en provskrivare intygat att man på heder och samvete inte ska fuska kan man polisanmälas för osant intygande, säger Berit Johansson.

Framöver har den som fuskat inte möjlighet att boka om ett nytt provtillfälle, utan måste bli kontaktad av Trafikverket som tilldelar personen i fråga en nytt provtillfälle.

Redan för tre år sedan vidtogs åtgärder mot fusket där man bland annat skapade ett nytt kunskapsprov där frågorna slumpades. Tilltaget har gett effekt, enligt Berit Johansson. Men hon välkomnar de nyare åtgärderna.

– Att inte ta till sig kunskapen äventyrar trafiksäkerheten. Man utsätter sig själv och andra för fara om man inte vet hur man ska agera i trafiken. Sedan har det varit fruktansvärt irriterande för inspektörerna i provsalarna där personer som ertappats för fusk kan komma tillbaka dagen efter med ett leende och göra provet igen, säger hon.

Vidare ska man även förbjuda mobiltelefoner där kunskapsprov skrivs, enligt Alexandra Elias, presskommunikatör på Trafikverket. Hon menar att polisanmälan har gjorts tidigare, men att det med ett tydligare intygande om att man inte ska fuska kan göra att man blir anmäld för osant intygande.

– Vi har redan infört åtgärder mot fusket. Från 1 januari till 31 maj i år har det gjorts 211 623 kunskapsprov, alla körkortstyper inkluderande. 57 av dem har vi upptäckt för fusk. Men visst kan det förekomma mörkertal, säger hon.

Publicerad 22 June 2018 07:00