Foto: Mostphotos.com/MSB

Så ska du agera om krisen kommer

Informationsbroschyr skickas ut till 4,8 miljoner hushåll

SVERIGE.

SVERIGE. Hur får vi mat, vatten och värme vid en allvarlig olycka, naturkatastrof eller militär konflikt? I dagarna skickar Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ut broschyren "Om krisen eller kriget kommer" till 4,8 miljoner svenska hushåll.

Av
Anja Degerholm

MSB fick våren 2017 i uppdrag av regeringen att ta fram en uppdaterad version av broschyren "Om kriget kommer" som kommit ut i flera versioner sedan 1943. Informationen har tidigare även funnits i telefonkatalogen.

"Många människor saknar i dag kunskap om vilket ansvar de har och hur de kan förbereda sig för olika kriser samt för höjd beredskap och då ytterst krig", skriver dåvarande inrikesminister Anders Ygeman i uppdraget till MSB.

"Många människor saknar i dag kunskap om vilket ansvar de har och hur de kan förbereda sig..."

Syftet är att allmänheten ska ha bättre kunskaper om krisberedskap, höjd beredskap och krig, och vilket ansvar man som privatperson har i sådana situationer. Detta för att kunna tillgodose grundläggande behov när viktiga funktioner i samhället inte fungerar.

Broschyren innehåller konkreta tips på hur man som privatperson kan tillgodose behov av mat, vatten, värme och kommunikation. Men även annan viktig information om till exempel skyddsrum, olika system för att varna befolkningen samt hur Sverige kan hotas och angripas. Det ges också råd om hur man upptäcker och hanterar falsk information och propaganda.

"Om krisen eller kriget kommer" skickas ut till de svenska hushållen under Krisberedskapsveckan den 28 maj till 3 juni. Den är på 20 sidor och skriven på enkel svenska med faktarutor, punktlistor och illustrationer.

Publicerad 15 May 2018 00:00