Läraren i rätten med sin advokat.

Läraren i rätten med sin advokat. Foto: Felix Alnemark

Lärare dömd för sexbrott fråntas sin legitimation

Mannen har valt att inte yttra sig

LUND. Den lärare i Lund som dömts för sexuellt ofredande får inte behålla sin yrkeslegitimation. Det har Lärarnas ansvarsnämnd beslutat.

Lokaltidningen kunde som första tidning avslöja att läraren misstänktes för brott i mars förra året. Han stängdes av från sin tjänst med omedelbar verkan.

I oktober dömdes mannen för sexuellt ofredande sedan tingsrätten fastställt att han hållit handen innanför en elevs kläder. Samtidigt friades mannen för ett annat fall av sexuellt ofredande.

Mannen avskedades samma dag som domen meddelades, och nu står det alltså klart att han dessutom blir fråntagen sin lärarlegitimation. Lärarnas ansvarsnämnd konstaterar att brottet skett i samband med mannens yrkesutövning och betraktar händelsen som så pass allvarlig att mannen inte anses lämplig för yrket.

Läraren har givits tillfälle att yttra sig inför beslutet men har valt att avstå.

Publicerad 23 April 2018 00:00