Foto: Arkivbild

Ny branschförening ska skapa gemensam röst

Sammanför e-handel och logistik

SKÅNE. En ny branschförening för e-handel och logistik har sett dagens ljus i Skåne. Namnet? Floe.

Av
Magnus Wahlström

– Namnet Floe är dels förkortningen av Föreningen för logistik och e-handel, men också en flört med flow, eller flöden, som man pratar om i logistik- och e-handelssammanhang, säger styrelsemedlemmen Pernilla Derwik.

Föreningen syftar till att sammanföra logistiker och e-handlare i regionen och förhoppningen är att medlemmarna ska kunna utbyta erfarenheter som leder till en ökad utveckling för branscherna.

Genom att gå samman hoppas de även kunna skapa en gemensam röst som kan föra branschens talan när så krävs, vilket tidigare saknats.

– Eftersom logistik är en möjliggörare för e-handel medan e-handel i sin tur är en accelerator för logistikens utveckling tror vi att vi kan skapa positiva synergieffekter genom att sammanföra dessa områden. E-handel och logistik går hand i hand.” säger föreningens ordförande Karsten Deppert i ett pressmeddelande.

Verksamheten i föreningen är redan igång och i mars kommer bland annat ett godstransportseminarium att arrangeras tillsammans med Region Skåne framtidens infrastruktur kommer att diskuteras.

Publicerad 17 February 2018 04:30