Korset som stulits är cirka 120 centimeter högt och 100 centimeter brett.

Korset som stulits är cirka 120 centimeter högt och 100 centimeter brett. Foto. Kyrkogårdsförvaltningen Malmö.

Antikt kopparkors stulet från kyrkogård

Stölder ökar trots id-märkning

MALMÖ. På senare tid har stölder från kyrkogårdar och församlingsbyggnader blivit allt vanligare. Det högre priset på koppar gör olika typer av utsmyckningar till eftertraktat byte.

- Vi har arbetat förebyggande genom att id-märka sådant som vi anser vara stöldbegärligt, men stölderna sker ändå, säger Rebecka Hansson, kyrkogårdsmästare i Malmö.

Rebecka Hansson ansvarar bland annat för St: Pauli norra kyrkogård där det i slutet på förra veckan försvann ett antikt kopparkors som var fäst vid ett stenfundament vid en grav.

- Det tillhörde en äldre gravplats som vi på kyrkogårdsförvaltningen valt att bevara. Det är alltså ingen privatperson som är målsäganden, förklarar hon.

Stölden upptäcktes när personalen kom till jobbet under fredagsmorgonen.

- De skulle utföra arbete vid graven och såg då hur någon brutit loss det drygt 120 centimeter stora korset från fundamentet.

St: Pauli har tidigare utsatts för skadegörelse och stölder då koppardetaljer från personalbyggnaden på norra kyrkogården och från kapellet på mellersta kyrkogården stulits.

- Vi har märkt en ökning av kopparstölder sedan priset på koppar gick upp. Kyrkogården stänger nattetid och personalen försöker hålla extra koll på dagarna, men staketen är inte särskilt höga och det går ju att hoppa över om man vill, säger Rebecka Hansson.

Den aktuella graven upprättades på kyrkogården 1875 och den första person som finns på stenen avled 1879.

Publicerad 02 February 2018 12:20