Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S), vill se över hur inkomster kan göras mer jämställda mellan män och kvinnor.

Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S), vill se över hur inkomster kan göras mer jämställda mellan män och kvinnor. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Regeringen vill ha mer jämställda löner

Minister: "Alla ska ha samma möjlighet till ekonomisk trygghet"

SVERIGE. Regeringen vill få bort osakliga löneskillnader. Därför har nu Medlingsinstitutet fått i uppdrag att utreda hur livsinkomsten, den totala arbetsinkomst en person har under ett helt arbetsliv, kan göras mer jämställd.

Av
Andreas Holm

Det skiljer i genomsnitt flera miljoner kronor i livsinkomster mellan kvinnor och män i Sverige. Regeringen vidtar nu åtgärder för att minska dessa skillnader.

– Pengar är makt. Kvinnor och män ska ha samma möjlighet till ekonomisk självständighet och trygghet, genom hela livet. Så är det inte i dag, säger arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S), i ett pressmeddelande.

Dels har regeringen har beslutat om en ny handlingsplan för jämställda livsinkomster och dels ett nytt uppdrag till Medlingsinstitutet när en ny utredning ska göras om osakliga löneskillnader och effektivare sanktionsmöjligheter.

Samtidigt ska olika inkomståtgärder kopplat till diskrimineringslagen och lönekartläggningar ses över.

– För att lagstiftningen mot diskriminering på arbetsmarknaden ska få effekt behöver vi utreda om det krävs effektivare sanktionsmöjligheter mot de som inte följer diskrimineringslagen, säger kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP).

Utredningar ska starta under nästa år.

Publicerad 26 December 2017 08:57