Brottslighet är ofta grov och utövas ofta som ett led i annan brottslighet och bedrivs i nätverk, systematiskt eller i organiserad form menar finansminister Magdalena Andersson (S).

Brottslighet är ofta grov och utövas ofta som ett led i annan brottslighet och bedrivs i nätverk, systematiskt eller i organiserad form menar finansminister Magdalena Andersson (S). Foto: Bildbyrån/Regeringskansliet

Nytt förslag ska bekämpa den organiserade ekobrottsligheten

Finansministern: "Hela byråkratins verktygslåda ska aktiveras"

SVERIGE. Det ska bli svårt för brottslingar att begå brott. Det menar finansminister Magdalena Andersson (S) som nu vill ge Skatteverket redskap att komma åt brott som id-stöld, urkundsförfalskning och penningtvätt.

Av
Andreas Holm

– För att bekämpa den organiserade brottsligheten måste samhällets insatser sättas in på flera fronter. Hela byråkratis verktygslåda ska aktiveras, säger finansministern i ett pressmeddelande.

Nu ska Skatteverket få mer muskler genom utökad befogenhet att själva utreda brott som urkundsförfalskning, penningtvätt och olovlig identitetsanvändning.

Brottslighet är ofta grov och utövas ofta som ett led i annan brottslighet och bedrivs i nätverk, systematiskt eller i organiserad form menar Magdalena Andersson.

– Falsk identitet är början på en lång rad kedjebrott; skattebrott men också bidragsfusk, säger finansministern till TT.

Syftet med förslaget är att Skatteverket inte bara ska komma in i slutet av brottskedjan, utan ska kunna angripa den redan i början.

Förslaget innebär att Skatteverket ges rätt att på eget initiativ arbeta mot ett stort antal brott som är kopplade till användandet av falska eller manipulerade intyg om brotten har samband med Skatteverkets verksamhet samt penningtvättbrott.

– Vi vet att det här är verksamheter som ofta bedrivs i kriminella nätverk, säger Magdalena Andersson i en intervju med Dagens Nyheter.

Syftet med förslaget är att förstärka Skatteverkets brottsbekämpande verksamhet.

Förslaget föreslås träda i kraft så snart som möjligt, men Magdalena Andersson bedömer att lagen tidigast kan träda i kraft under 2019.

Publicerad 16 December 2017 07:00