Fågelperspektiv över skolan från öster, Gasverksgatan.

Fågelperspektiv över skolan från öster, Gasverksgatan. Skiss: Arkitektgruppen Tullberg AB

Byggstart för Eslövs nya gymnasieskola

"En häftig byggnad som sticker upp – och ut"

ESLÖV.

Om två år ska ett helt nytt skolområde stå klart i östra Eslöv. Nyligen påbörjades bygget av den nya gymnasieskolan som ska ligga i hörnet Östergatan och Gasverksgatan.

Av
Anja Degerholm

– Det blir lite campuskänsla med tre skolor som bildar ett helt skolområde. Det blir ett nytt landmärke för Eslöv, säger Johan Holmqvist, gymnasie- och vuxenutbildningschef på Eslövs kommun och fortsätter:

– Det här kommer att betyda jättemycket såväl för gymnasieskolan i Eslöv som för stadsbilden, med en centrumnära skola som sticker upp – och ut.

Den nya gymnasieskolan binds ihop med gamla Östra skolan och Salliushuset genom en utemiljö som ska ha "torgkaraktär", det vill säga inte ha några staket utan vara öppen även för allmänheten. Ett nytt övergångsställe över Östergatan anläggs också för att knyta ihop området. Området ska även utsmyckas med någon form av offentlig konst.

Skolan byggs i fyra våningar för att ge en stadskänsla och ska totalt ge plats åt 700–800 elever. Invändigt får skolan ett utseende som kanske inte vanligtvis förknippas med skolmiljöer. En referensgrupp med elever har fått vara med och tycka till om utformningen.

– Det blir inte traditionella skolkorridorer med plåtskåp utan mycket ljus och rymd, en riktigt häftig byggnad, säger Johan Holmqvist.

På bottenplanet kommer det att vara allmänna utrymmen som bibliotek, kontor och personalutrymmen. I plan två och tre förläggs undervisningssalar och på plan fyra byggs en samlingssal för 125 personer. På översta planet kommer det även att finnas en utemiljö med ett stenlagt däck, utemöbler och utsikt över stan. Ett grönt tak med växtlighet ska också anläggas.

Skiss: Arkitektgruppen Tullberg AB

I dagarna har markarbetena påbörjats, därefter väntar arbeten i källarplanet och att gjuta grundplattan. Byggstarten har försenats något på grund av överklaganden i samband med projektering och upphandling. Någon gång i slutet av våren ska själva stommen i form av prefabricerade väggar resas. I september är tanken att även taket ska vara lagt och att huset därmed ska vara tätt och klart utvändigt. Och efter det ska huset inredas nerifrån och upp.

Den nybyggda skolan, som ännu inte fått något namn, blir den största förändringen, men även de andra byggnaderna får ett lyft. Gamla Östra skolan ska när den nya skolan står klar renoveras invändigt och anpassas för undervisning inom gymnasie- och vuxenutbildningen. Salliushuset kommer att få en helt ny restaurang som ska drivas av eleverna på restaurang- och livsmedelsprogrammet.

Även Bergagymnasiet påverkas. Efter hösten 2019 ska Bergagymnasiet fungera som tillfälliga lokaler för Ekenässkolans elever under tiden Ekenäs renoveras, vilket beräknas ta ett år. Därefter ska Bergagymnasiet renoveras och anpassas för att göras om till en F-9-skola. Inflyttning väntas bli under 2021.

Publicerad 02 December 2017 00:00