Joakim Månsson Bengtsson hoppas att Hjälp tiggare i Lund kan öppna ytterligare ett härbärge nästa år. Foto: Fredrik Magnusson

Joakim Månsson Bengtsson hoppas att Hjälp tiggare i Lund kan öppna ytterligare ett härbärge nästa år. Foto: Fredrik Magnusson

Nytt härbärge för EU-migranter kan bli verklighet

Boende på camping till siste januari

KÄLLBY/LUND. När campingplatsen vid Källby skulle bli tillfälligt hem för EU-migranter var tonläget uppskruvat. Nu står elva husvagnar på plats som är hem för 37 personer till den siste januari nästa år.
– När detta avslutas så hittar vi en ny plan. Det centrala är att kämpa för minskat lidande, säger Joakim Månsson Bengtsson från föreningen Hjälp tiggare i Lund.

Det är väldigt lugnt på campingen när Lokaltidningen träffar Joakim. Vi sitter i den tolfte husvagnen, som är volontärernas vagn.
– Vi är ett 30-tal volontärer här. Många bor i närheten och engagerade sig efter det att vi skickade ut information, säger Joakim.
Informationen kom som svar på det som skickats ut från politiskt håll.
– Det fanns aldrig någon anledning att tro att detta skulle bli en kåkstad. Jag tycker att resultatet borde ge upphov till reflektion hur man uttryckte sig.

De som flyttade in på campingen var de som tidigare bodde på en parkering. Inga andra får plats.
– Jag hade så klart velat erbjuda fler plats eftersom det finns plats men vi har ett avtal som vi följer.
Har fler sökt sig till Lund sedan bosättningen i Malmö försvann?
– Nej, ingen har kommit ifrån Malmö. Av de som flyttade in här har några åkt hem. Det kom några från Ängelholm men de har åkt tillbaka dit.
– Jag har hört att så många skulle komma till Lund men jag uppskattar att det är ungefär samma antal som tidigare. Runt sommar och jul är det något färre men det brukar vara 75 personer som behöver hjälp.
Föreningen driver ett härbärge i Lund och snart hoppas man kunna öppna ytterligare ett.

Har höstens flyktingströmmar påverkat engagemanget hos folk och gjort att ert arbete hamnat i skymundan?
– Den medmänskliga rörelsen har blivit större och det har skapats nätverk av alla som vill hjälpa till. Vi stödjer varandra.

Beslutet som socialförvaltningen tog om campingen var felaktigt enligt Förvaltningsdomstolen. Beslutet skulle ha fattats av kommunfullmäktige men enligt uppgift till Sydsvenskan kommer campingen vara kvar tiden ut.
– Vi har varit inställda på att campingen skulle upphöra den siste januari men inte att ett sådant beslut skulle komma.

De boende på campingen har varit utsatta för trakasserier. Bilar kör förbi om nätterna och en attack med baseballträ skrämde upp de boende.
– Efter den attacken ville de inte vara ensamma här, säger Joakim, samtidigt som han pratar med några av de boende i en husvagn. De ska åka hem till Rumänien om ett par dagar.
– Vi hjälper till med hemresan. Vi har hittat ett bra sätt att arbeta med socialförvaltningen som vi är måna om att fortsätta.

Publicerad 14 December 2015 06:00