Brandmannen:

Självklart skulle jag vilja ha den natten ogjord

”Önskar att jag hade handlat annorlunda då, men det är inget jag kan påverka i dag”

Av
Lotta Wahlqvist

Lotta Wahlqvist

MALMÖ. Den nu 27-årige nyrekryterade brandmannen har valt att berätta om sitt brott som han begick för elva år sedan, sin dom och sitt liv i dag för Lokaltidningen. Han vill ge Malmöborna ett svar.

Ångrar du dig?
- Självklart skulle jag vilja ha den natten ogjord. Händelsen har påverkat mig och följt med mig under resans gång. Jag har tagit mitt ansvar och kämpat för att inte trilla tillbaka till livet som jag hade som tonåring. I dag tillhör det mitt förflutna. Nu ger jag tillbaka till samhället och försöker vara en god förebild för ungdomarna i Malmö.

Förstår du folks reaktioner?
- Jag har full förståelse att folk har olika åsikter om det och reagerar. Dock vet de flesta inte sanningen om vad som hände den sommarnatten 2003 och hur jag var delaktig. Jag kan bara ta ansvar för det jag gjorde och det var rånet vilket jag blev dömd för.
- Håller med om att det är för jävligt det som hände kvinnan och givetvis mannen. Ångrar djupt det jag gjorde och förstår att det fått konsekvenser för de utsatta. Önskar att jag hade handlat annorlunda då men det är inget jag kan påverka nu. Däremot har jag lärt mig enormt mycket av misstaget och jag är en annan människa i dag än vad jag var då.

Brandmannayrket förknippas med tilltro. Kan man lita på dig?
- Jag har en värdegrund som jag lever upp till i både tal och skrift. Det innebär att jag respekterar alla människor oavsett vad de har för etnisk tillhörighet, funktionshinder, kön, religion och annan trosuppfattning samt sexuell läggning. När jag är på mitt jobb försöker jag vara så professionell som möjligt, när vi är ute på olyckor och när vi är ute och informerar i förebyggande syfte. Är där för medborgarens räkning.
- Efter att ha arbetat som brandman i fem år har jag varit med om en hel del. Och jag har den utbildning, kunskap och erfarenhet som krävs för att utföra mitt uppdrag på bästa möjliga sätt. Jag har fullt förtroende ifrån min arbetsgivare och goda vitsord till min nya anställning. Utifrån detta anser jag att alla medborgare kan lita på mig.

Hur påverkas du av nuvarande skriverier?
- Medieintresset var ganska stort 2003 och nu är karusellen igång igen på olika nätsidor och sociala medier. Jag lägger inte så mycket energi på vad som skrivs om mig. Säger som min förebild Zlatan Ibrahimovic sa en gång i tiden ”Ni pratar, jag spelar”.

Hade du en tuff barndom?
- Kan inte påstå att jag hade en tuff barndom , jag hade alla förutsättningar som man normalt har när man växer upp. Jag är född och uppvuxen i Malmö (Holma). Jag själv tog ett aktivt val och valde att begå brott med kompisarna. Min vändning kom i samband med domen då jag började tänka om i andra banor. Förstod att det inte kommer löna sig i framtiden. Jag fick inte det bekvämt längre både hemifrån och från myndigheternas håll. Det var då jag började fundera på vad jag ville göra med mitt liv, och ja, det var ju pojkdrömmen (brandman) som jag satte upp som ett mål.

Hur ser framtiden ut?
- Jag har en del mål jag vill uppfylla, jag är en målmedveten kille som strävar för att utvecklas inom yrket. Jag kommer till ett annat räddningstjänstförbund där jag har betydligt större möjligheter till utveckling. Vad gäller det personliga så är målet att bli familjefar inom snar framtid samt att träna och hålla mig frisk, helt enkelt leva ett sunt liv.

null

Publicerad 17 December 2014 10:00