”Den största andelen sexualbrott sker i nära relationer”, säger Tina Anderberg.

”Den största andelen sexualbrott sker i nära relationer”, säger Tina Anderberg.

Stort mörkertal utmanar polis

- stor belastning på familjevåldsenhet

Av
moa.lundgren@lokaltidningen.se

BÅSTAD. I Båstads kommun anmäldes nio sexualbrott förra året. Det uppskattas vara runt tolv procent av de brott som verkligen begåtts. Samtidigt visar en ny kartläggning att utsattheten i hela landet ökar.

– Belastningen är väldigt stor och situationen är inte optimal. Det kan exempelvis innebära längre handläggningstider, säger Tina Anderberg, chef på familjevåldsenheten i nordvästra Skåne, som utreder fall från Båstad.
Samtidigt som Brottsförebyggande rådets (BRÅ) nationella trygghetsundersökning visar att utsattheten för sexualbrott, hot och trakasserier ökar bland kvinnor i landet, sjunker antalet anmälda brott i Båstads kommun. Siffran är den lägsta på fem år och kan ha många förklaringar. Tina Anderberg är medveten om att många låter bli att anmälda brotten.
– På små orter kan siffror slå hårt. Ett ärende kan innebära fler anmälningar. Men det begås alldeles säkert fler sexualbrott, eftersom mörkertalet är så stort. När det förekommer våld så anmäler oftast kvinnan våldet och ser inte det sexuella som något brott.

Bemötandet avgör

Att ha specialutbildad personal som arbetar med våld i nära relationer är avgörande för att få kvinnor och barn att berätta vad de varit med om, tror Tina Anderberg,
– Vissa frågor måste vi ställa för att få klart för oss vad som har hänt. Men här jobbar vi mycket med bemötande. Många kvinnor har mycket skam och det är viktigt att vi avdramatiserar det och att de får berätta fritt innan vi ställer frågor.
Ett annat dilemma är hur brotten ska bevisas. Ofta står ord mot ord och flera kvinnor låter bli att anmäla om de tror att ingenting händer. Familjevåldsenheten samarbetar därför med flera olika instanser. Bland annat ska ett nystartat projekt med ett bostadsrättsföretag öka kunskaper och förbättra bevisläget.
– Många vet inte ens att de kan göra en polisanmälan när det gäller en annan person. Jag tror att många tycker det är jobbigt att ta i de här frågorna med våld inom familjer, att man inte ska lägga sig i.

Hoppas på resurser

Tina Anderberg hoppas att den pågående omorganiseringen inom polisen ska leda till bättre förutsättningar att jobba med frågorna.
– Just nu har vi mycket att göra, mer än för några månader sedan. Förhoppningen är att vi får mer resurser i vår.
Vad kan polisen göra för att öka antalet anmälningar?
– En rättprocess är jobbig, det är inget som går att komma ifrån. Vi måste vara objektiva och ställa vissa frågor, men vi får inte något berättat för oss om vi inte lyckas skapa en tillit.

Brottsöfrebyggade rådets undersökning

12000 personer mellan 16 och 79 år har svarat på frågor i nationella trygghetsundersökningen.

24 procent uppgav att de utsatts för brott i fjol, en ökning från året innan.

Främst ökar utsattheten för kvinnor som utsätts för hot, trakasserier och sexualbrott.

I fjol anmäldes 12 procent av sexualbrotten i jämförelse med 84 procent av bostadsinbrotten. 

Män utsätts oftare för rån och bedrägerier.

Mest utsatta för brott är gruppen unga vuxna mellan 20 och 24 år.

Källa: BRÅ

Publicerad 01 December 2014 07:00