Det råder brist på sjuksköterskor i nästa landet och även i Halland är läget problematiskt. Margot Kamruddin på Vårdförbundet Halland menar att arbetsgivarna har accepterat kaoset. Foto: Nicole Blomstrand

Det råder brist på sjuksköterskor i nästa landet och även i Halland är läget problematiskt. Margot Kamruddin på Vårdförbundet Halland menar att arbetsgivarna har accepterat kaoset. Foto: Nicole Blomstrand

"Man accepterar en ohållbar situation"

Vårdförbundet Halland tycker inte sommarbemanningen är okej

Av
Nicole Blomstrand

VÅRD. Inför sommaren uppger Vårdförbundet att det råder brist på sjuksköterskor i nästan hela landet. I Halland bedöms läget som allvarligt.
– Det är inget nytt under solen, den här situationen har vi haft de senaste åren, säger Margot Kamruddin, vice avdelningsordförande på Vårdförbundet Halland.
 
Det finns arbetsplatser där rekryteringen inför sommaren har lyckats. Helhetsbilden är dock att det på många ställen har varit svårt att rekrytera tillräckligt med personal för att fylla nödvändiga sommarvakanser.
– Bemanningen hänger på en skör tråd, det finns ingen backup. Blir någon sjuk under semesterperioden finns det inte tillräckligt med personal. Lösningen blir då dubbelpass, att de beordrar personal att gå in och jobba eller om de inte får tag i någon går underbemannade. Får de säger Margot Kamruddin.
Det har varit samma visa i många år och Vårdförbundet Halland menar att arbetsgivarna har accepterat kaoset.   
– Det här har blivit vardag, man konstaterat bara att det är sommar igen. Man accepterar en ohållbar situation.
Generellt över hela året är det svårt att rekrytera Vårdförbundets professioner: sjuksköterskor, specialistsjuksköterskor, barnmorskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor. Men på sommaren blir problematiken mer uppenbar.
Landstingsdriven vård drar ner på antalet vårdplatser, stänger avdelningar och erbjuder bonus för de som flyttar sin semester.
– Men bonusar och extra betalt är ingen långsiktig lösning på problemet. Vi efterlyser en mer långsiktig planering.
Hur ser situationen ut på Hallands sjukhus Halmstad?
– De som i sommar har haft svårast med rekryteringen är medicinkliniken i Varberg, något som också speglar av sig på Halmstad. Sjukhusen jobbar över gränserna vilket gör att det blir tufft även i Halmstad i sommar.
Vilka konsekvenser kan personalbristen få för patienterna?
– Patienterna riskerar att mötas av stressig personal och många gånger också av helt nyutbildad personal som inte har haft så lång upplärning. Vårdplatserna är färre så det kan bli svårare att bli inlagd på vissa avdelningar. Långa väntetider är också en risk, säger Margot Kamruddin och tillägger:
– Vårdpersonal slår knut på sig själva för att patienten inte ska behöva drabbas men en stressig arbetsmiljö ökar risken för fel och misstag. 

Publicerad 25 June 2014 10:00