Riagården kan bli boende åt ensamkommande flyktingbarn

Av
Nicole Blomstrand

 
BEHOV. Halmstads kommun har skrivit ett nytt avtal med Migrationsverket om utökade platser för ensamkommande flyktingbarn. Kommunen vill nu att Riagården blir ett nytt flyktingboende.
 
– Det har inte fattats ett definitivt beslut ännu men diskussionerna är i full gång. Det behövs göras en del åtgärder gällande bland annat brandskydd och ventilering, vi väntar på svar om vad dessa åtgärder skulle kosta. Men vi har inte någon annan lokal på gång utan det är Riagården som är på tapeten och vi förutsätter att det ska gå vägen, säger Anneli Westling, enhetschef på socialförvaltningen och projektledare för kommunens utökning av platser för mottagande av ensamkommande flyktingbarn.
 
I det tidigare avtalet med Migrationsverket skulle kommunen tillhandahålla boendeplatser åt nio ensamkommande flyktingbarn, varav tre asylsökande och sex barn med uppehållstillstånd. I det nya avtalet är det utökat till tio asylplatser och sex platser för barn med uppehållstillstånd.
 
– Halmstad kommer ta emot fler barn och då kommer vi behöva ett boende till, utöver det boendet vi har på Fyllinge idag.
 
De sexton platserna innebär i praktiken fler eftersom verksamheten ska stå redo att ta emot nya personer när någon får uppehållstillstånd och flyttar.
 
Om allt går enligt planerna kan Riagården stå redo för inflyttning i september.
 
– Vi kommer att gå ut med information till de närboende innan dess. Det ligger i planeringen, säger Anneli Westling.
 
 

Publicerad 24 June 2014 09:00