Halmstadelever erbjuds ingen sommarskola

Detat trots att stadsbidraget har återinförts

Av
Nicole Blomstrand

SKOLA. Det erbjuds ingen sommarskola för de niondeklassare i Halmstad som inte har fullständiga betyg. Detta trots att Skolverket i år har återinfört ett statligt bidrag till kommunerna.
 
– Vi har inte ansökt om något bidrag, säger Richard Mortenlind, förvaltningschef på barn- och ungdomsförvaltningen.
Statligt bidrag för sommarskola har funnits tidigare, mellan 2006-2011. När bidraget togs bort avvecklades sommarskolan i Halmstad. Sommaren 2011 blev sista gången Halmstadelever kunde återvända till klassrummen för att försöka fixa sina betyg och bli behöriga till gymnasiet.
– När stadsbidraget avvecklades hade vi en diskussion inom barn- och ungdomsförvaltningen om vi skulle fortsätta satsa på sommarskolan med egna medel eller inte. Det skulle bli en stor kostnad för kommunen och det var inte alldeles klart att nyttan med sommarskolan motsvarade insatsen, därför bedömde vi att vi inte skulle fortsätta anordna sommarskola, förklarar Richard Mortenlind.
Han menar att det viktigaste är att eleverna får stöd under ordinarie skoltid för att nå målen.
– Vi har nio år på oss att se till att eleverna når målen och det ska vi klara.
Skolverket betalar ut 1 000 kronor per elev och vecka och bidrag ges till undervisning av elever som inte nått eller riskerar att inte nå kunskapskraven.
– För elever som gått ut årskurs 9 utan gymnasiebehörighet innebär sommarskolan en möjlighet att få godkända betyg för att kunna börja i gymnasieskolan. Det är också en möjlighet för elever i lägre årskurser som halkat efter att jobba ikapp, säger Joakim Feldt, enhetschef på Skolverket.
Satsningen på lov- och sommarskola är planerad att pågå 2014 – 2016 och nu när stadsbidraget är tillbaka ska Halmstads kommun ta upp frågan igen.
– Vi ska titta närmare på det och göra en ny bedömning till nästa läsår, säger Richard Mortenlind, förvaltningschef på barn- och ungdomsförvaltningen.

Publicerad 18 June 2014 08:00