Slättåkra bygdeförening, som här representeras av Kristina Abrahamsson och Jesper Sandström (höger i bild), vill byta postortsnamn från Oskarström till Slättåkra. De boende i östra Johansfors, som här representeras av Kjell Bengtsson, Lars Bengtsson och Arne Magnusson, vill däremot behålla sitt postortsnamn. Planen är därför att lyfta ur östra Johansfors ur 313 91 till 313 92 så att dessa hushåll får behålla Oskarström som sin postort.Foto: Nicole Blomstrand

Slättåkra bygdeförening, som här representeras av Kristina Abrahamsson och Jesper Sandström (höger i bild), vill byta postortsnamn från Oskarström till Slättåkra. De boende i östra Johansfors, som här representeras av Kjell Bengtsson, Lars Bengtsson och Arne Magnusson, vill däremot behålla sitt postortsnamn. Planen är därför att lyfta ur östra Johansfors ur 313 91 till 313 92 så att dessa hushåll får behålla Oskarström som sin postort.Foto: Nicole Blomstrand

Vill ha Slättåkra som postortsnamn

Bygdeförening arbetar för ett namnbyte

Av
Nicole Blomstrand

POST. De bor i Slättåkra men adressen säger Oskarström. Nu vill Slättåkra bygdeförening byta postortsnamn. En förändring som de tror skulle ge orten en tydligare identitet och bättre förutsättningar för näringslivet.
 
Att byta postortsnamn från Oskarström till Slättåkra är egentligen inte någon ny idé. Ärendet diskuterades i bygden redan för runt tjugo år sedan.  Men nu har Slättåkra bygdeförening blåst nytt liv i frågan.
– Vi anordnar näringslivs- och inspirationskvällar och det var på en sådan träff som idén kom upp igen, säger Jesper Sandström, ansvarig för bygdeföreningens företagarnätverk.
I dag står det 313 91 Oskarström på post som ska till Slättåkra. En adress som Slättåkrabona inte identifierar sig med. Namnet påverkar också företagarna på orten negativt.
– Jag har arbetat på orten i tjugo år och det händer ofta att kunder hamnar fel i Oskarström på grund av adressen, berättar Roland Lydén.
Resan mot ett nytt postortsnamn började dock ganska skakigt. Felaktig information ledde till att boende i västra Johansfors fick uppfattningen att de också skulle tvingas byta – något de absolut inte vill.  
– Det var irritation där i början, säger Kjell Bengtsson, boende i Johansfors.
När rätt information nådde de berörda grävdes stridsyxan snabbt ner. Planen har hela tiden varit att utgå från den geografiska strukturen och lyfta ut västra Johansfors ur 313 91 till 313 92.
– Då blev det ett helt annat ljud i skällan. Slättåkra kämpar för sin identitet och vi vill behålla vår, säger Kjell.
Kristina Abrahamsson, ordförande i Slättåkra bygdeförening, och Jesper Sandström har varit i kontakt med hushållen som ligger i gränslandet, för att få en uppfattning om var en ny gräns skulle kunna dras.Förslaget är nu att flytta gränsen för 313 92 Oskarström så att Brandshult, Johansfors, Dalshultsvägen och Digershult ingår. Det är fortfarande oklart var gränsen hamnar kring Kubbebol-Drared.
Nu ska bygdeföreningen ta informationen vidare till Postens regionkontor i Växjö som utarbetar en simulering över det nya postortsområdet.
– Vi hoppas det ska bli ett bra förslag som folk kan leva med, säger Jesper.
I höst anordnas ett stormöte i bygden där invånarna som berörs av bytet har möjlighet att tycka till om förslaget.
– Vi har sagt att hela 2014 ska vara ett diskussionsår, det är mycket bättre vi tar det lugnt så att det sker på rätt sätt, säger Jesper.
Om förslaget faller i god jord kommer Slättåkra bygdeförening att be Halmstads kommun att skicka in en ansökan om ändring till Posten.
– Om ansökan blir godkänd kan bytet bli verklighet den 1 april 2016. Det här är med andra ord något som tar tid. Men det gör ingenting, det viktigaste är att vi strävar mot att utveckla Slättåkra ett steg i taget, säger Jesper Sandström.

Publicerad 11 June 2014 10:45