Om du har tråkigt bakom ratten är du inte ensam.

Om du har tråkigt bakom ratten är du inte ensam.

Har du tråkigt bakom ratten?

Motornytt i korthet

Av
Ian Maasing

Räddningen ovanifrån

KROCKKUDDE. I en modern bil finns det upp till tio krockkuddar som bromsar upp de åkande vid en krock. För bilkonstruktörerna kan det bli knepigt att få plats med alla kuddarna. Nu verkar en av världens största krockkuddetillverkare, amerikanska TRW, ha löst problemet genom att montera några av kuddarna uppe i bilens innertak. Citroën C4 Cactus blir först ut.

Det är för tråkigt!

FÖRARE. Moderna bilar är så bekväma och lättmanövrerade och fartgränserna är ofta så låga att man som förare inte blir tillräckligt stimulerad. Vad gör man då? Tyska vägverket frågade ut bilförare vad de gjort den senaste halvtimmen medan de körde. Inte mindre än 80 procent medgav att de hade ägnat sig åt en eller flera aktiviteter som inget hade med bilkörning att göra!

Naturlig rening

TRÄD. Amerikanska forskare har räknat ut att gröna växter, i första hand träd, rengör stadsgators luft betydligt mera än vad man trodde tidigare. Växterna kan minska halten av försurande kväveoxider med upp till 40 procent och luftpartiklar med upp till 60 procent. Så fram för fler alléer och grönytor i våra städer!
 
Fler motornyheter på lokaltidningen.se/motor.

Publicerad 01 May 2014 12:00