BYGGNATION. Den nybyggda träbron över Pinnån ökar möjligheten att ta del av naturen. Foto: Diana Larsson

BYGGNATION. Den nybyggda träbron över Pinnån ökar möjligheten att ta del av naturen. Foto: Diana Larsson

Naturskatt bevaras genom reservat

Omgjord detaljplan försenar besluten

Av
Diana Larsson

Diana Larsson

ÖRKELLJUNGA. En promenad i Pinnåns naturreservat inbjuder till harmoni för kropp och själ. Pinnåns sakta porlande genom den vackra ädellövskogen är en naturskatt som Örkelljunga kommun vill bevara genom att klassa området som ett naturreservat.

- Vi inväntar några sista politiska beslut för att reservatet ska godkännas, säger Anders Sturesson, miljöinspektör och projektledare och fortsätter:
- Det finns en detaljplan från 80-talet där kommunen hade planer på bebyggelse i vissa delar av det som nu ska bli naturreservat. Processen med att ändra detaljplanen gör att det tar tid att ta beslut om bildandet av reservatet med reservatsbestämmelser och skötselplan.

Handikappanpassat
Örkelljunga kommun ville trots avsaknaden av slutligt politiskt beslut inviga området som i övrigt är klart för avkopplande promenader.
- Det finns tre sträckor som till största delen är befintliga stigar som vi anpassat lite. Vi har handikappanpassat den lilla rundan, satt ledstänger där det är brant, byggt en träbro över ån, breddat spångarna över blöta områden och placerat ut bänkar.

Naturnära
Miljöinspektören är glad över att området är klart och menar att det finns ett stort intresse för naturnära promenader.
- Med våra slingor når vi en ny grupp av människor som vill promenera i skogen på ett bekvämt sätt.
Pinnåns Naturreservat är ett stycke unik natur mitt i Örkelljunga samhälle något som gör det möjligt för fler att nyttja stigarna.

Visste du att...
... Pinnåreservatet sträcker sig från Pinnåns utlopp ur Hjälmsjön i nordost till Lyckstaberg i sydväst.
... Slingorna börjar vid landisbanan och är 500 meter, 1 600 meter och 4 300 meter.

LEDNING. Miljöinspektör Anders Sturesson har agerat projektledare för bildandet av Pinnåreservatet. Foto: Diana Larsson

LEDNING. Miljöinspektör Anders Sturesson har agerat projektledare för bildandet av Pinnåreservatet. Foto: Diana Larsson

NÖJD. Det har blivit många promenader längs Pinnåreservatets slingor för projektledare Anders Sturesson under tiden som förändringsarbetet pågått. Foto: Diana Larsson

NÖJD. Det har blivit många promenader längs Pinnåreservatets slingor för projektledare Anders Sturesson under tiden som förändringsarbetet pågått. Foto: Diana Larsson

FÖRBÄTTRING. Slingorna i Pinnåreservatet har gjorts framkomligare. Foto: Diana Larsson

FÖRBÄTTRING. Slingorna i Pinnåreservatet har gjorts framkomligare. Foto: Diana Larsson

KUNSKAP. Längs slingorna finns historiska platser markerade. På bilden syns ”Pågarnas” badställe. Här badade pojkarna in på 50-talet och flickorna badade en bit uppströms. Under beredskapsåren på 1940-talet nyttjades badstället av militärerna som var förlagda på det som var byggplats för den blivande Riksettan, dagens väg E 4. Foto: Diana Larsson

KUNSKAP. Längs slingorna finns historiska platser markerade. På bilden syns ”Pågarnas” badställe. Här badade pojkarna in på 50-talet och flickorna badade en bit uppströms. Under beredskapsåren på 1940-talet nyttjades badstället av militärerna som var förlagda på det som var byggplats för den blivande Riksettan, dagens väg E 4. Foto: Diana Larsson

Publicerad 01 October 2010 03:00