Visade förskolan i Barcelona

Av
Stina Pettersson

RONNEBY. Representanter för Ronneby kommun och Cefur har varit på den stora mässan för hållbart byggande World Sustainable Building 2014 i Barcelona för att presentera förskolan Backsippan.

Anledningen till att de fick möjlighet att presentera den är att den utsågs till mest hållbara byggnad bland nybyggnationer av Sweden Green Building Council.

På mässan hade de en monter där de träffade folk och berättade om förskolan.

Lyckats med helheten

De fick även hålla en presentation där de bland annat pratade om paradigmet Cradle to Cradle, att de har lyckats med helheten vid byggandet och hur de jobbat med möbler, leksaker, förnybar energi och byggmaterial. Dessutom har de fått med personalen i projektet.
– Mässan var väldigt bra och intressant. Det mest intressanta var att träffa andra som bygger på detta sätt och har ställts inför samma problem, att få veta hur de har löst det och kommit fram till lösningar, säger William Lavesson, projektledare.

Han tyckte att det var roligt att visa Backsippan och att se att jämfört med USA och Tyskland är Sverige långt fram när det gäller det här. Majoriteten av projekten som visades under mässan ska byggas, Backsippan var ett av få som var klart. Därför kunde representanterna från Ronneby ge tips till andra.

Men de fick även med sig nya kunskaper hem. William Lavesson pratade bland annat med några som bygger en skola i Järfälla.
– Vi pratade mycket om hur de hade löst grönstrukturer och den delen med gröna tak och material de byggt med.

Locka besökare

Han tror att resan har betytt mycket för Ronneby. Projektet har uppmärksammats mycket i media. Dessutom kan de ha fått företag och personer intresserade av att besöka Ronneby.

Publicerad 11 November 2014 08:00